Zamknięto usta jezuicie

0

Jezuita o. Andrzej Miszk, jeden z twórców i redaktorów portalu internetowego „Tezeusz” otrzymał od swojego prowincjała o. Krzysztofa Dyrka zakaz publikowania jakichkolwiek informacji dotyczących jezuitów uwikłanych we współpracę z SB. Teksty na inny temat o. Andrzeja będą również poddawane cenzurze ojca prowincjała.

O. Andrzej Miszk stwierdził, że ta decyzja oznacza, że zamknięto mu usta w sprawie ujawniania prawdy o jezuitach i Kościele. Jednak, jako jezuita posłusznie podporządkuję się poleceniom przełożonych.

O. Andrzej upatruje przyczyny tej decyzji w opublikowaniu wywiadu z ks. T. Zaleskim.

Według jezuity zakaz przychodzi w momencie, gdy najważniejsze gesty oddolne ze strony jezuitów zostały uczynione.

„Moja rola na tym etapie się kończy, a przełożeni jezuitów stają się niejako moralnie zobowiązani do wykazania się działaniami lepszymi niż te, których zakazują. Współbracia oraz opinia kościelna i publiczna będą teraz czekać na te lepsze i konkretne działania.” – stwierdził duchowny.


::Ekumenizm.pl: Biskupi – Tajni Współpracownicy SB