Contact

redakcja

redaktor naczelny: Dariusz Bruncz
zastępca redaktora naczelnego: Dorota Walencik
redaktor techniczny: Piotr Kubala
email: redakcja@ekumenizm.pl
Redakcja współpracuje na bieżąco z różnymi osobami


About us


The Polish Ecumenical Website Ekumenizm.pl is initiative of Polish Christians from various denominations, which was founded in 2004.


We provide a wealth of information from the ecumenical movement, but also articles dealing with the issues and challanges facing contemporary Christianity. Our aim, in the topics presented, is to promote the reconciled, and thereby inspiring, diversity of denominations which are conscious of their theological identity and open to other Christian traditions. In our articles, we wish neither to gloss over the more difficult aspects of ecumenical cooperation, nor to pass over in silence the shortcomings of individual Churches in the service of the Gospel.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.