Jesteśmy księżmi – historyczna ordynacja kobiet w Kościele

Minął tydzień od historycznego wydarzenia w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce – 7 maja 2022 roku 9 diakonek ordynowano do posługi prezbitera (księdza). Nawet jeśli ta uroczystość na pierwszy rzut oka nie zmienia wiele to stwierdzenie, że ona jedynie porządkuje, prostuje i naprawia wieloletnie zaniedbania, byłoby zdecydowanie niewystarczające. Kościół luterański przestał chować się w teologicznej króliczej norze, nie uległ podprogowym szantażom fundamentalistów i pseudoekumenicznych płaczek, podejmując decyzję, dzięki której może wiarygodnie mówić o powszechnym kapłaństwie wszystkich ochrzczonych.