50 lat Konkordii Leuenberskiej – wspólnie wokół Stołu Pana

50 lat temu, 16 marca 1973 r., na wzgórzu Leuenberg w gminie Hölstein koło Bazylei wydarzyła się historia, której rozmach przerósł oczekiwania uczestników. Ponad 40 teologów protestanckich, wywodzących się z tradycji luterańskiej, reformowanej i unijnej zakończyło prace nad dokumentem, który przeszedł do historii jako Konkordia Leuenberska. Było to finał sporu doktrynalnego, który w XVI wieku uniemożliwił zjednoczenie zwolenników reformacji.