Kontakt

redakcja

redaktor naczelny: Dariusz Bruncz
zastępca redaktora naczelnego: Dorota Walencik
redaktor techniczny: Piotr Kubala
email: redakcja@ekumenizm.pl
Redakcja współpracuje na bieżąco z różnymi osobami


O nas


Portal Ekumenizm.pl powstał wiosną 2004 roku, choć jego początki sięgają lat wcześniejszych. Naszą redakcję od początku tworzyli chrześcijanie nie tylko różnych wyznań (rzymscy katolicy, luteranie, zielonoświątkowiec, prawosławny, reformowani), ale też ludzie o różnych poglądach społeczno-politycznych, odmiennej mentalności, usposobieniu i z bardzo różnym bagażem doświadczeń w kraju i zagranicą.


Wszystkich nas połączyła fascynacja chrześcijaństwem – nie tylko w wymiarze instytucjonalno-historycznym, ale przede wszystkim duchowym. Ekumenizm.pl jest wypadkową momentów, zakrętów i autentycznego przejęcia tym, co dzieje się w naszych Kościołach, społeczeństwie, kraju, na Starym Kontynencie i na świecie.

W ciągu dekady skład redakcji się zmieniał. Bolesną stratą było odejście ks. Mirosława Kropidłowskiego, który zmarł niespodziewanie w 2008 roku (wspomnienie ks. Mirosława napisane przez Tomasza Terlikowskiego, wieloletniego redaktora naczelnego Ekumenizm.pl). Niektórzy z nas wybrali inne formy aktywności zawodowej, jednak bez względu na to jak potoczyły się losy członków pierwszej redakcji Ekumenizm.pl wielu z nich nie przestało interesować się naszą misją.

Niezmiennie misją Ekumenizm.pl jest informowanie o chrześcijańskiej różnorodności na całym świecie, przybliżanie wielobarwnych nurtów polskiego i światowego chrześcijaństwa – historii, duchowości, doktryny i bieżącej działalności – a także komentowanie wydarzeń o charakterze religijno-społecznym niekoniecznie związanych z tematyką ściśle ekumeniczną.

Od 31 grudnia 2014 roku mamy nowe logo i nową stronę. Tutaj znajdują się informacje, co zmieniło się w naszym serwisie.

tak się zmieniał ekumenizm.pl

ekumenizm ekumenizm ekumenizm ekumenizm

Ekumenizm.pl był i pozostanie portalem niezależnym od jakiejkolwiek instytucji kościelnej. Niemniej jesteśmy zainteresowani dobrymi relacjami z przedstawicielami i wiernymi wszystkich Kościołów chrześcijańskich, różnych mediów i wszystkich bez wyjątku zachęcamy do twórczej współpracy (więcej informacji TUTAJ).

Redakcja Ekumenizm.pl

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.