• Wniebowstąpienie Pańskie w Kościele Wschodnim

  „Wzniosłeś się w chwale, Chryste Boże nasz, i radość dałeś uczniom Swym obietnicą Ducha Świętego, upewnionym przez błogosławieństwo, które otrzymali, żeś Ty jest Syn Boży, Zbawiciel świata.” wschodni troparion święta Wniebowstąpienia Pańskiego Czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu Pan Nasz Jezus Chrystus przebywał na ziemi głosząc swoim uczniom naukę o Królestwie Bożym, wypełniając ich serca „wielką radością”, otwierając przed ni…

 • Prawosławna Italia

  W minionych latach Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej wydało szereg opracowań poświęconych świętym prawosławnym w różnych krajach. W br. ukazała się książka pióra ks. Piotra Nazaruka, prawosławnego duchownego niosącego posługę duszpasterską na Sardynii, która w znacznej swej części poświęcona jest najbardziej znanym świętym, których życie ziemskie związane było z terytorium współczesnych Włoch, a których kult jest na tym terenie nieprzerwan…

 • Symbol Wiary

  Nakładem Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej ukazał się przekład jednej z prac znanego prawosławnego amerykańskiego teologa, zmarłego w 1983 r. o. Aleksandra Schmemanna pt. „Symbol Wiary”. Ta właśnie wyjątkowa modlitwa jest przedmiotem rozważań o. Aleksandra Schmemanna, jednego z najbardziej znanych teologów prawosławnych drugiej połowy XX wieku, zmarłego w 1983 roku. Symbol Wiary to modlitwa szczególna. Zawiera ona naukę o tym, j…

 • \"Misterium wiary\" po polsku

  Nakładem Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej ukazał się jeden z najbardziej popularnych współczesnych podręczników do prawosławnej teologii dogmatycznej – polski przekład pracy ihumena Hilariona (Ałfiejewa), współcześnie arcybiskupa wołokołamskiego, przewodniczącego Departamentu Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego, pt. „Misterium wiary”. Prezentując tę wyjątkową książkę, zwróćmy najpierw uwagę n…

 • Prawosławne świadectwo we współczesnym świecie

  W dniach od 30 do 31 maja w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku przy ulicy Św. Mikołaja 5 odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana: „Prawosławne świadectwo we współczesnym świecie.”30 maja 2008 r. (piątek) godz. 1400 1. Uroczyste wręczenie Księgi Jubileuszowej Jego Eminencji Ks. Metropolicie prof. dr. hab. Sawie 2. Otwarcie konferencji – JE Ks. Metropolita prof. dr hab. Sawa 3. „Prawosławie w jednoczącej się Europie” &…

 • Sceny biblijne w rysunkach dla dzieci

  Znajomość Biblii – Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, należy do podstawowych obowiązków każdego chrześcijanina. Obowiązek ten jest jednak często zaniedbywany, a wierni podchodzą do niego z nienależytą starannością i odpowiedzialnością. Tymczasem historie biblijne są nie tylko źródłem wiedzy poznawczej, ale też niosą ze sobą interesujące treści pouczające, a często zachęcające do dalszych poszukiwań i zgłębiania swej wiedzy.Z tych właśnie prz…

 • Święto Katedry Teologii Prawosławnej UwB

  12 lutego przypada święto Trzech Wielkich Hierarchów: św. Grzegorza Teologa, św. Bazylego Wielkiego i św. Jana Chryzostoma – patronów Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.Z tej okazji w Katedrze p.w. św. Mikołaja w Białymstoku zostanie odprawiona w dniu 12 lutego 2008 roku (wtorek) o godz. 9 00 uroczysta Św. Liturgia. Uroczystościom będzie przewodniczył kierownik KTP UwB Jego Eminencja Metropolita prof. Sawa (zdj.). Po jej zakończeniu…

 • Wczesne prace metropolity Sawy

  W 2008 roku upływa 70 lat od dnia urodzin prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy oraz 10-lecie jego wyboru na zwierzchnika Cerkwi prawosławnej w Polsce. Aby upamiętnić oba te wydarzenia Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej wydało zbiór prac metropolity Sawy, które napisał w latach 1960-1970, a więc jeszcze zanim został archimandrytą, a następnie biskupem. Artykuły te, napisane w języku rosyjskim, były publikowane w ówczesnym gł…

 • Życie trudne, długie i ciekawe…

  Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej we współpracy z parafią katedralną św. Marii Magdaleny w Warszawie wydało książkę, która z pewnością można zaliczyć do wyjątkowych. Poświęcona on została długoletniemu proboszczowi warszawskiego soboru ks. arcyprezbiterowi Atanazemu Semeniukowi (1904-1996).Ks. Atanazy – człowiek wyjątkowo zasłużony dla Cerkwi prawosławnej w Polsce, w dowód uznania jego służby duszpasterskiej i życia jako jedyny do…