• Nieudana katecheza – parę słów o Bełchatowie

  W ostatnich dniach Polska, a w zasadzie ta jej część, którą interesują sprawy religii, żyje wydarzeniami z Parafii Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Bełchatowie. Sprawa jest dla mnie o tyle ciekawa, że dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w mieście, z którego pochodzę, w kościele, w którym przez wiele lat uczestniczyłem w pasterkach i wydarzeniach ekumenicznych.…

 • 100 lat Ewangelickiego Kościoła Czeskobraterskiego

  W dniach od 14 do 16 grudnia br. świętowano w Pradze 100-lecie istnienia Ewangelickiego Kościoła Czeskobraterskiego w Republice Czeskiej (EKC). Kościelny jubileusz pokrywał się z setną rocznicą powstania Czechosłowacji. Nurt czeskobraterski, którego korzenie sięgają działalności czeskiego teologa i prekursora Reformacji – ks. Jana Husa, uzyskał swobodę kultu dopiero w momencie powstania niepodległej Czechosłowacji.…

 • Misja i eschatologia w dialogu zielonoświątkowo-reformowanym

  W dniach 29 listopada – 4 grudnia 2018 w Akrze (Ghana) odbyła się 5. sesja dialogu pomiędzy przedstawicielami Kościołów ewangelicko-reformowanych i prezbiteriańskich zrzeszonych w Światowej Wspólnocie Kościołów Reformowanych (ŚWKR) a reprezentantami Kościołów tradycji pentekostalnej (zielonoświątkowej). Tematem spotkania były słowa „Służba wobec potrzeb świata: Misja i eschatologia”.…

 • Kryzysowe przesilenie u ukraińskich luteran

  9 października br. podczas posiedzenia Synodu Niemieckiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Ukrainy (DELKU) delegaci zatwierdzili zmianę dotychczasowych władz Kościoła, w wyniku czego bp Serge Maschewski został pozbawiony urzędu ze skutkiem natychmiastowym. Tymczasowym zwierzchnikiem DELKU z tytułem biskupa-wizytatora został wybrany na rok proboszcz parafii w Charkowie i dyrektor Diakonii Ukraińskiej ks. Pavlo Shvarts.…

 • Reformacja i jej hermeneutyczne dziedzictwo

  W dniach 10-11 maja 2017 w Sali Synodalnej Centrum Luterańskiego przy ul. Miodowej 21 w Warszawie w ramach obchodów 500-lecia Reformacji odbyła się międzynarodowa konferencja teologiczna „Hermeneutyczne dziedzictwo Reformacji” organizowana przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP i Polską Radą Ekumeniczną. …

 • Ekumenicznie o charyzmatach

  20 października br. w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie (WSTS) odbyła się ekumeniczna konferencja naukowa Jeden Duch, różne dary, wspólne dobro zorganizowana przez Polskie Forum Chrześcijańskie. Tematem przewodnim konferencji było pojęcie charyzmatów i działania Ducha Świętego. Prelegentami w trakcie spotkania byli wykładowcy akademiccy z różnych polskich uczelni oraz duchowni różnych tradycji.…

 • Podział wśród krymskich baptystów

  Rosyjska aneksja Krymu wywołała rozdział wśród lokalnych baptystów. 28 spośród wszystkich zgromadzeń, odłączyło się od Wszechukraińskiego Związku Stowarzyszeń Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów (AUC ECB), przyłączając się do Rosyjskiego Związku Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów (RUECB) z centralą w Moskwie.…

 • Apel greckich teologów prawosławnych

  Kryzys ekonomiczny w Grecji, w wyniku którego ważą się losy przyszłości nie tylko tego kraju, ale całej Unii Europejskiej, wstrząsnął zarówno rynkami, jak i Grecką Cerkwią Prawosławną, do której należy ponad 95% obywateli Grecji.…

 • Kościoły i rząd o ChAT

  2 czerwca w Sali Synodalnej im. biskupa Andrzeja Wantuły odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rady Ekumenicznej.…