• Niemcy: duży spadek liczby wiernych

  Dwa największe Kościoły chrześcijańskie w Niemczech – rzymskokatolicki i ewangelicki – straciły w 2017 roku ok. 660 tys. członków. Straty wynikają przede wszystkim z przyczyn demograficznych, ale też decyzji o wystąpieniu z Kościoła. Więcej wiernych straciły ewangelickie Kościoły krajowe niż diecezje rzymskokatolickie.…

 • Luteranie przeciwko populizmowi

  Obradująca na przełomie czerwca i lipca br. Rada Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) przyjęła tekst przesłania do 148 Kościołów członkowskich z 99 krajów „Być Kościołami nadziei – przeciwstawić się siłom populistycznego wykluczenia.” Dokument wzywa rodzinę Kościołów luterańskich do podjęcia działań duszpasterskich przeciwdziałającym fali populizmu na świecie.…

 • Bułgaria: mniejszości religijne zagrożone

  Liderzy trzech partii politycznych, w tym dwie opozycyjne, wnieśli projekt zmiany ustawy z 2002 roku dotyczący polityki religijnej kraju. Jeśli bułgarski parlament przyjmie zmiany to wszystkie mniejszości religijne stanowiące mniej niż 1% obywateli znajdą się w trudnej sytuacji – dotyczy to zarówno protestantów, jak i katolików.…

 • 21 dla 21 – międzyreligijna inicjatywa dla UK

  Anglikański tygodnik Church Times, żydowskie czasopismo Jewish News, kanał telewizyjny British Muslim TV oraz organizacja na rzecz dialogu międzyreligijnego Coexist House zainicjowały wspólny projekt „21 dla 21” (21for21). …

 • 20 lat Porozumienia Wielkopiątkowego – brudna robota i pojednanie

  10 kwietnia mija 20. rocznica podpisania Porozumienia Wielkopiątkowego dotyczącego pokoju w Irlandii Północnej. O porozumieniu i obecnych wyzwaniach stojących przed procesem pokojowym w Ulsterze rozmawiamy z dr. hab. Pawłem A. Leszczyńskim, ekspertem ds. prawa wyznaniowego, politologiem, profesorem i prorektorem ds. nauki Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. …

 • Czy Polska deportuje prześladowane chrześcijanki ?

  W czerwcu 2017 r. opisaliśmy historię dwóch tadżyckich chrześcijanek, nawróconych z islamu, które uciekając przed torturami i prześladowaniami poprosiły o azyl w naszym kraju. Polscy urzędnicy postanowili je jednak deportować do miejsca ich kaźni. Sprawami skarg na odmowy nadania im statusu uchodźców religijnych zajmuje się aktualnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.…

 • Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych

  15 marca br. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyło się sympozjum naukowe pt: „Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych.” Sympozjum było odpowiedzią na rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016 r. dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu, które dotyka również wspól…

 • Przeciwko fake newsom o szwedzkiej liturgii – list prymas Antje Jackelén

  Arcybiskup Uppsali Antje Jackelén wystosowała do partnerów ekumenicznych list, w którym wyjaśniła fakty dotyczące zmian zmian przyjętych przez Synod w liturgii Kościoła Szwecji. List jest odpowiedzią na „sensacyjne doniesienia” światowych mediów, powtórzonych i w Polsce, które informowały o „płciowym zneutralizowaniu Boga” w szwedzkiej liturgii luterańskiej zgodnie z „popularną na Zachodzie” ideologią gender…