Ordynacja kobiet

Ordynacja lub święcenia kapłańskie/biskupie kobiet od zawsze wzbudzały zaciekawienie i emocje wierzących. Dla jednych ordynacja kobiet to destrukcyjna nowinka, feministyczny wymysł, produkt uboczny poprawności politycznej lub ideologii gender, a dla innych po prostu normalność, powrót do zapomnianych korzeni, odczytanie znaków działania Ducha Świętego w Kościele powszechnym.

Droga kobiet do urzędów kościelnych była skomplikowana i do dziś wywołuje ogromne kontrowersje. Ordynacja kobiet nie raz była powodem podziałów w Kościołach protestanckich i anglikańskich, jak i tych kojarzonych z nurtem katolickim. O ordynacji kobiet dyskutują również Kościoły ewangelikalne na świecie. Jeszcze dla innych brak ordynacji kobiet jest powodem do duchowych dociekań, poszukiwania eklezjalnej rodziny, w której kobiety i mężczyźni mają jednakową odpowiedzialność za Kościół.

Ordynacja kobiet w Polsce

Polska należy do pionierów ordynacji kobiet i ich powołania do służby biskupiej. Już w 1929 roku Kościół Starokatolicki Mariawitów wyświęcił pierwszą kobietę na biskupkę – s. M. Izabelę Wiłucką, a po rozłamie w 1935 roku felicjanowska gałąź mariawityzmu (Kościół Katolicki Mariawitów) podtrzymała kapłaństwo kobiet żywe do dziś zarówno wśród kapłaństwa hierarchicznego, jak i ludowego. Kościoły tradycji protestanckich, choć podkreślające powszechne kapłaństwo wszystkich ochrzczonych, potrzebowały wiele czasu na rozpoczęcie dyskusji i podjęcie konkretnych decyzji, otwierających kobietom drogę do służby duchownego.
Największy Kościół protestancki w Polsce – Kościół Ewangelicko-Augsburski dopuszcza kobiety z wykształceniem teologicznym do ordynacji diakonackiej, a w październiku 2014 roku Biskup Kościoła zapowiedział powrót do tematu i głosowanie nad ordynacją kobiet za parę lat. Kościół Ewangelicko-Reformowany dopuszcza ordynację kobiet, ale jej nie praktykuje. Podobnie Kościół metodystyczny. Polskie ewangeliczki pełnią urzędy pastorskie (prezbitera) w Kościołach luterańskich zagranicą, co pokazuje, że temat ordynacji kobiet wciąż dla wielu polskich chrześcijan stanowi pewien problem. W odpowiedzi na niesłabnące zainteresowanie tematem stworzyliśmy specjalny serwis Ekumenizm.pl, w którym chcemy pokazać fenomen ordynacji kobiet i w różnych Kościołach. Dział ten będzie stopniowo rozbudowywany.

  • pionierki
  • wydarzenia