Ślub z protestantem

3

Mój narzeczony pochodzi z Wielkiej Brytani i jest z wyzania protestantem (był jedynie ochrzczony). Za 2 lata zamierzamy się pobrać, nie wiemy jednak, czy jest to możliwe w Kościele rzymskokatolickim w Polsce? Czy też jedynie protestanckim. Czy Kościoł protestancki to ten sam co ewangelicki? Prosze o szybką odpowiedź.

Jeżeli jest Pani katoliczką, możliwe jest zawarcie przez Panią związku małżeńskiego z osobą ochrzczoną w innym Kościele lub Wspólnocie kościelnej, o ile nie zachodzą inne przeszkody. Kościól katolicki odradza takie małżeństwa, ale ich nie uniemożliwia.


Warunkiem do godziwego zawarcia takiego małżeństwa będzie uzyskanie zezwolenia misjscowego biskupa (prośbę o to składa proboszcz parafii, w której ma odbyć się ślub) oraz złozenie przez Panią oświadczenia o gotowości odsunięcia od siebie niebezpieczeństwa utraty wiary, oraz przyrzeczenia, że uczyni wszystko, co w jej mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim.


Strona niekatolicka winna być w tym wypadku poinformowana o podjętych przez Panią zobowiązaniach i przyjąć je do wiadomości. Oboje Państwo zaś będą zaś pouczeni o celach oraz istotnych przymiotach małżeństwa, których nie może wykluczać żadna ze stron. Pani narzeczony winien posiadać metrykę chrztu z parafii swojego Kościoła, oraz przedstawić świadectwo, iż jest stanu wolnego i bez innych przeszkód do zawarcia małżeństwa.


Trzeba pamietać, iż o ile w kwestii zachowania wiary zobowiązanie strony katolickiej ma charakter bezwarunkowy, o tyle prawodawca kościelny w obowiązującym Kodeksie nie nakłada na stronę katolicką w sprawie wychowania dzieci bezwarunkowego zobowiązania; wymaga tylko gotowości uczynienia wszystkiego, co w jej mocy, aby dzieciom udostępnić dziedzictwo wiary katolickiej. Składane oświadczenia i przyrzeczenia strony katolickiej biorą w każdym wypadku pod uwagę uprawnienia strony niekatolickiej do poszanowania jej sumienia urobionego w dobrej wierze i wynikającą z prawa naturalnego tolerancję wzajemnych przekonań.


W Polsce istnieją trzy Koscioły ewangelickie: ewangelicko-reformowany, ewangelicko-augsburski czyli luterański) i ewangelicko-metodystyczny. Pojecie „Koscioły protestanckie” jest jednak znacznie szersze i obejmuje także wiele innych Kosciołów. Jeżeli Pani narzeczony pochodzi z Anglii, bardzo możliwe, iż został ochrzczony w Kościele Anglii, którego kapelania działa równiez w Polsce. Do Kościołów protestanckich potocznie (choć niezbyt poprawnie) również zalicza się również inne Kościoły: m.in. baptystów, czy zielonoświątkowców.


Proszę zapoznać się także z innymi odpowiedziami w naszym serwisie na podobne zapytania:


::Małżeństwo ekumeniczne


:: Ślub różnych wyznań


:: Zmiana wyznania i małżeństwo z katoliczka


:: Małżeństwo katolicko-baptystyczne


:: Ślub katoliczki z zielonoświatkowcem


:: Zob. też Dyrektorium ekumeniczne nn 143-160


Piotr Timus

komentarze

 • Barnaba

  Czegoś nie rozumiem – co to za protestant który nie wie „czy kościół protestancki to to samo co ewangelicki” ?


  pozdrawiam
  Marek
  http://www.analizy.biz/marek1962

 • timus

  Jest Anglikiem, nie musi znać polskiego tak dokładnie…


  /Piotr

 • rose

  Za dwa lata to za długo ,dwa razy przekwitną jabłonie. Moja mądra mama mawiała, że chłopak albo do roku się żeni albo wcale. Pewnie to trochę przesada, ale coś w tym jest. Zyczę szczęścia!