• Ekumeniczne wydarzenia XI. Zjazdu Gnieźnieńskiego

  Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa – to hasło XI. Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbędzie się w dniach 21 – 23 września br. w Gnieźnie. W Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka nt. idei i programu Zjazdu, wpisującego się między innymi w jubileusz 100. rocznicy Niepodległości.…

 • Wojna domowa w niemieckim episkopacie – Komunia dla ewangelików

  Nawet jubileusz 500 lat reformacji i okolicznościowe potyczki teologiczne nie wywołały tak wiele emocji jak „ekumeniczny konflikt” w łonie rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Niemiec (DBK). Spór jest o tyle przedziwny, że ekumeniczni partnerzy nie biorą w nim udziału, ale mogą być jego ofiarami.…

 • Ekumeniczny sukces w Jerozolimie

  Do tej pory Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie była dla mnie najwyraźniejszym symbolem podziału chrześcijan. Bazylika, której różne części należą aż do sześciu Kościołów, jest rażącym przykładem na brak pokojowego współistnienia w tym najświętszym dla chrześcijan miejscu z uwagi na zaniedbanie całości i konflikty, do których regularnie dochodzi pomiędzy członkami tychże Kościołów. I oto jest coś, co potrafi zjednocz…

 • Konserwatyzm etyczny to jednak za mało? Impas w dialogu ewangelikalno-rzymskokatolickim?

  Dość często powtarzaną tezą dialogu ekumenicznego ostatnich lat jest stwierdzenie, że linie podziałów między tradycjami chrześcijańskimi dotyczą bardziej spraw etyczno-moralnych aniżeli ściśle doktrynalnych. Więcej, mają one przebiegać ponadwyznaniowo czyniąc z ewangelikalnych protestantów naturalnych sojuszników rzymskich katolików. Czy tak jest naprawdę? Pokazuje to wewnątrzewangelikalny konflikt ws. dialogu z Rzymem.…

 • Niemiecki episkopat za Komunią dla ewangelickich współmałżonków – Nihil novi, ale..

  Dużą większością głosów rzymskokatolicka Konferencja Biskupów Niemieckich (DBK) przyjęła duszpasterski dokument, który opierając się na interpretacji kanonu 844 Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK) oraz innych tekstów, stwierdza możliwość pełnego uczestniczenia ewangelickich współmałżonków w Eucharystii w Kościele rzymskokatolickim. Stać się tak może jedynie pod pewnymi warunkami, o których mówi już KPK.…

 • Hiszpańscy ewangelikałowie sceptyczni wobec dialogu z katolikami

  Nie wszystkim Kościołom ewangelikalnym podoba się dialog ekumeniczny prowadzony z Kościołem rzymskokatolickim. Hiszpański Alians Ewangeliczny (SAE) wydał oświadczenie, w którym dystansuje się od owoców bilateralnych rozmów ewangelikalno-rzymskokatolickich podejmowanych od czasu pontyfikatu papieża Franciszka.…

 • Ewangelicki biskup do duchownych prawosławnych

  Biskup Gothart Magaard ze Szlezwika-Holsztynu (Kościół Północy) powiedział, że życzyłby sobie „bardziej gorliwego dialogu” między wyznaniami chrześcijańskimi. – Mam nadzieję, że duch ekumeniczny wzmocni kulturę spotkania na świecie – powiedział biskup do ponad 40 duchownych prawosławnych z Hamburga, Szlezwika-Holsztynu i Meklemburgii-Pomorza Przedniego w trakcie „Chrysostomos-Empfang”, czyli spotkania poświęcone…

 • Od ekumenizmu dialogu do ekumenizmu działania

  Kościoły Razem w Anglii (CTE), organizacja zrzeszająca ponad 40 wyznań chrześcijańskich w Anglii, opublikowała raport analizujący sytuację ekumeniczną w kraju i perspektywy na przyszłość. Tekst zatytułowany „Aby wszyscy byli jedno: zrozumienie CTE i współczesnego ekumenizmu” opatrzono wstępem podpisanym przez przedstawicieli różnych wyznań. Raport opracował chrześcijański think tank „Theos” z okazji 500 lat re…