najstarszy krzyż w Krakowie znajdujący się w kościele ewangelicko-augsburskim św. Marcina przy ul. Grodzkiej

Spór o krzyż po szwedzku – #MittKors

W Szwecji toczy się spór o krzyż, który rozpoczął się od prywatnej inicjatywy na serwisie społecznościowym Facebook, ale jego konsekwencje nie są wirtualne. Doprowadziły do ostrego konfliktu w Kościele Szwecji oraz publicznie ogłoszonych wystąpień z Kościoła. O sprawie napisały polskie media katolickie pomijając zupełnie meritum, tym bardziej, że konflikt nie dotyczy jedynie luteran.