ŚDM w Łodzi - nabożeństwo anglikańskie w luterańskim kościele św. Mateusza

Światowe Dni Młodzieży i ekumenizm

Nawet jeśli Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) to wewnętrzna, rzymskokatolicka impreza jej ekumeniczny potencjał jest ogromny. Ekumenizm zaczyna się właściwie we własnej wspólnocie wyznaniowej, dopiero później nabiera interkonfesyjnego charakteru.