redakcja

Dariusz Bruncz – Redaktor Naczelny
Dorota Walencik – Z-ca Redaktora Naczelnego

Adam Ciućka – redaktor
Piotr Timus – redaktor
Piotr Kubala – redaktor techniczny

email: redakcja@ekumenizm.pl