redakcja

Dariusz Bruncz – Redaktor Naczelny – email: ekumenizmpl@icloud.com

Dorota Walencik – Z-ca Redaktora Naczelnego

Adam Ciućka – redaktor

Piotr Kubala – redaktor techniczny


email: redakcja@ekumenizm.pl 

tel.: 694 825 785