Francuz nowym generałem dominikanów

2

Ojciec Bruno Cadoré (55) został nowym generałem zakonu dominikanów. Francuz jest 86. po św. Dominiku zwierzchnikiem Zakonu Kaznodziejskiego (OP). Cadoré, dotychczasowy prowincjał dominikanów we Francji, zastąpił o. Carlosa Aspiroz Costę, który kierował dominikanami przez dziewięć lat.

O. Cadoré z wykształcenia lekarz, teolog, fizyk i bioetyk, zamieszka w klasztorze św. Sabiny w Rzymie. W zakonie dominikanów jest od 31 lat, a kapłanem od 1986 roku. Wyboru nowego generała dokonała kapituła spotykająca się co trzy lata. Nowy generał wybierany jest co dziewięć lat.


Jak informuje strona polskiej prowincji dominikanów, jednym z najważniejszych zadań nowego generała będzie należało przygotowanie zakonu na jubileusz 800-lecia jego zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską.