Ilu jest katolików w Brazylii?

Według danych ogłoszonych przez Watykan tuż przed podróżą Benedykta XVI do Brazyli , w kraju tym żyje aż 155 milionów 63 tys. katolików, co stanowi 84,5% ludności kraju. Problem w tym, że liczby te zupełnie nie odpowiadają statystykom rządowego Brazylijskiego Instytutu Geograficznego i Statystycznego (IBGE) oraz danym podawanymi przez Narodową Konferencję Biskupów Brazylii (CNBB).

Według powszechnego spisu ludności z 2000 r., przeprowadzonego przez rząd Brazylii, w kraju miało być 125 milionów katolików, czyli tylko 73,8% ludności zadeklarowało katolicyzm jako swoje wyznanie. Gorszy wynik w 2005 r. podała Narodowa Konferencja Biskupów Brazylii, według której w Brazylii jest tylko 67% katolików.

Wszystkie te statystyki wskazują jednak, że Brazylia jest nadal największym liczebnie katolickim krajem świata. Oprócz 73,8% katolików, zgodnie z danymi IBGE, 15,4% Brazylijczyków to różnego rodzaju protestanci, 1,3% spirytyści, a 0,3% wyznaje candomblé i inne religie pochodzenia afrykańskiego.