Klaus Berger – a jednak katolik…

0

Na łamach Ekumenizm.pl wielokrotnie informowaliśmy o ekumenicznych pomysłach i problem związanych z tożsamością konfesyjną znanego biblisty z Heidelberga, prof. Klausa Bergera. Określał się on mianem katolika, żyjącego na wygnaniu w Kościele ewangelickim. Sprzeczne wypowiedzi Bergera i niejasne informacje, dotyczące jego przynależności konfesyjnej wywołały rok temu poruszenie w Niemczech, ale również w Watykanie. 7 listopada br. prof. Berger wystąpił z Kościoła ewangelickiego, a kilka dni temu został przyjęty do Kościoła rzymskokatolickiego.


Diecezja Hildesheim opatrzyła notkę o rekonwersji teologa tytułem: „Powrót do domu”.

Berger został ochrzczony w Kościele rzymskokatolickim. Chciał zostać kapłanem. Ponieważ władze kościelne podejrzewały, że jego praca habilitacyjna zawiera herezje, Berger konwertował do Kościoła ewangelicko-luterańskiego, w którym przyjął Komunię Świętą i otrzymał misję kanoniczną do nauczania teologii ewangelickiej. Przez wiele lat otwarcie kontestował naukę Kościoła ewangelickiego i krytykował jego struktury, podkreślając, że nadal jest jego członkiem.

W listopadzie 2005 roku tygodnik Die Zeit zarzucił Bergerowi w obszernym artykule wyznaniową obłudę i zaapelował o uczciwe postawienie sprawy. W 66. urodziny katolicki – już teraz – teolog oficjalnie porzucił Kościół ewangelicki, aby po kilku dniach przyłączyć się do wspólnoty, w której został ochrzczony.

W środowiskach tradycjonalistycznych pojawiły się opinię, że Berger od wielu lat żyje w konkubinacie z prof. Christiane Nord. W odpowiedzi Berger opublikował oświadczenie, w którym stwierdził, że z panią Nord zawarł związek małzeński przed urzędnikiem stanu cywilnego. Ślub kościelny nie był możliwy, ponieważ na skutek poważnej choroby Berger nie jest zdolny do wypełnienia obowiązków małżeńskich. O sprawie została poinformowana diecezja przed oficjalnym aktem rekonwersji.

>> Ekumenizm.pl: Więcej o sprawie prof. Bergera