100. rocznica urodzin ks. dr. Dietricha Bonhoeffera

0

Ks. Dietrich Bonhoeffer (1906–1945) jest jednym z najwybitniejszych teologów chrześcijańskich XX wieku. Często nazywany jest również ewangelickim męczennikiem, a to ze względu na swoją walkę z ideologią nazistowską i III Rzeszą, za co zapłacił najwyższą cenę. Na kilkanaście dni przed zakończeniem II wojny światowej luterański duchowny został powieszony – mówi się, że na strunie od fortepianu.

W sobotę mija 100. rocznica urodzin Bonhoeffera, który przyszedł na świat we Wrocławiu. Działalność teologa przypadała na obszary, znajdujące się dziś na terenie Polski. Wspomnieć tu należy choćby tajne seminarium teologiczne Kościoła Wyznającego w Finkenwalde, będące dziś dzielnicą Szczecina. Przy wrocławskim kościele św. Elżbiety stoi jedyny w Polsce pomnik teologa.


Kościół Wyznający był podziemnym Kościołem ewangelickim, który sprzeciwiał się mariażowi oficjalnego Kościoła z Hitlerem. Wielu duchownych i wiernych Kościoła Wyznającego poniosło męczeńską śmierć w obozach zagłady lub gestapowskich katowniach. Po wojnie członkowe Kościoła Wyznającego stali się elitą moralną odradzających się, demokratycznych Niemiec.


Myśli Bonhoeffera inspirowały pokolenia teologów ewangelickich, rzymskokatolickich i prawosławnych. Dla wszystkich chrześcijan stał się przykładem wierności zasadom Ewangelii. Właśnie tymi i wieloma innymi aspektami życia i twórczości teologicznej ks. Dietricha Bonhoeffera zajmować się będą uczestnicy konferencji we Wrocławiu. Składać się ona będzie z części oficjalnej i naukowej. W warsztatch teologicznych, które zorganizowały fakultety teologiczne różnych wyznań chrześcijańskich, uczestniczyć będą profesorowie z Polski, Niemiec, Słowacji, Holandii i RPA. Część zajęć odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Spotkań w Krzyżowej. Uczestnicy odwiedzą również ewangelicki Kościół Pokoju w Świdnicy.


Oficjalny patronat nad Kongresem objął m.in. biskup Janusz Jagucki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, abp Marian Gołębiowski, rzymskokatolicki metropolita wrocławski, Helmut Schöps, konsul generalny RFN we Wrocławiu oraz Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia. przybędzie biskup Wolfgang Huber, przewodniczący Rady Ewangelickiego Kościoła Niemiec oraz biskup Ewangelickiego Kościoła Berlina-Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc.


Z Berlina do Wrocławia przyjedzie wraz z bp. Huberem honorowy zwierzchnik Wspólnoty Anglikańskiej oraz arcybiskup Canterbury dr Rowan Williams. Prymas Kościoła Anglii, który jest również reprezentantem JKM Elżbiety II, wygłosi odczyt nt. D. Bonhoeffera. Wizyta abp. Williamsa nie jest przypadkowa, ponieważ Bonhoeffer kilka lat był duszpasterzem niemieckich luteranów w Londynie. Kościół Anglii upamiętnił Bonhoeffera umieszczając jego pomnik na zachodnim portalu Opactwa Westminster, miejscu koronacji brytyjskich monarchów, w którym znajdują się również groby koronowanych głów i znanych poetów.


Kongres Bonhoefferowski jest jedną z ważniejszych imprez w Ramach Roku Polsko-Niemieckiego w Polsce.


:: Więcej informacji nt. Kongresu