Abp Williams: co Biblia naprawdę mówi o homoseksualizmie

237

Podczas spotkania ze studentami teologii w Toronto, abp Rowan WIlliams powiedział, że konserwatywni chrześcijanie niewłaściwie interpretują słowa św. Pawła odnoszące się do homoseksualizmu. Honorowy zwierzchik Wspólnoty Anglikańskiej powiedział, iż wiele sposobów odczytania tego stwierdzenia św. Pawła zatraca właściwy kierunek myśli apostoła narodów.

Zasadniczym stwierdzeniem św. Pawła nie jest homoseksualizm, lecz iluzje brzekomego przestrzegania prawa”.


W tekście przemówienia zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej Kościoła Anglikańskiego w Kanadzie, pod tytułem „Kościół powinien właściwie odczytywać Biblię”, abp Williams zaznacza, że „zarówno mocno liberalne, jak i ultrakonserwatywne odczytywanie Biblii nie ma podstaw (korzeni).”


Całość tekstu – angielskiego – przemówienia Arcybiskupa TUTAJ