Hiszpańscy protestanci przeciw dyskryminacji

0

Związek Ewangelickich Gmin Religijnych Hiszpanii (FEREDE) zwrócił się do Parlamentu Europejskiego, frakcji w hiszpańskim parlamencie oraz do instytucji międzynarodowych, by wystąpiły przeciwko dyskryminacji mniejszości religijnych. FREDE, który reprezentuje ponad 200 tys. ewangelików w Hiszpanii, ma nadzieję, że nowy parlament przypomni rządowi, że konstytucja gwarantuje równouprawnienie wszystkich Kościołów w Hiszpanii.

Po 25 latach istnienia demokratycznej konstytucji hiszpańscy protestanci czują się nadal dyskryminowani choćby przy publicznych uroczystościach lub przy budowaniu nowych kościołów, wskazując jednocześnie na to, że władze faworyzują większościową w tym kraju wspólnotę rzymskokatolicką.

O trudnościach z hiszpańską administracją państwową donosi między innymi ks. Walter Ralli, duchowny Hiszpańskiej Misji Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Argentyny. Ks. Ralli stara się bez powodzenia o rejestrację Misji w Hiszpanii jako instytucji prawa publicznego i chce przyłączyć się do FREDE jednak ministerstwo sprawiedliwości mnoży nieustannie biurokratyczne trudności.