Nowy przewodniczący światowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

1

Ted N. C. Wilson, wiceprzewodniczący Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i syn byłego przewodniczącego Kościoła, został 25 czerwca br. wybrany na nowego przewodniczącego światowej społeczności Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego liczącej dziś ponad 16 milionów wyznawców.

Ted Wilson został mianowany przez 246-osobowy Komitet Nominacyjny, w którego skład wchodził również przedsatwiciel z Polski, a wybór potwierdzili delegaci na Generalną Konferencję z całego świata, w liczbie przekraczającej 2 400 osób, tworzący najwyższe kościelne ciało ustawodawcze.


Wilson zastąpił na tym stanowisku Jana Paulsena, który był przewodniczącym od 1999 roku.


Nominacja miała miejsce podczas 59 sesji Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Georgia Dome obok World Congress Center w Atlancie,w stanie Georgia, w Stanach Zjednoczonych.


„To nie jest tylko organizacja, nie jest to jakaś tam denominacja. Jest to resztka Kościoła Bożego”, powiedział Wilson w przemówieniu do delegatów po nominacji.


„Nie znam się na wszystkim, ale szukam odpowiedzi dzięki moim doradcom oraz mądrości płynącej z Biblii i z Ducha Proroctwa”, powiedział Wilson odnosząc się do pism współzałożycielki Kościoła, Ellen G. White.


„Duch Proroctwa jest jednym z największych darów, jakie Bóg dał Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego”, przemawiał Wilson. „To odnosi się do przeszłości i przyszłości. A my zamierzamy wkrótce znaleźć się w domu.”


Wilson powiedział, aby członkowie Kościoła poprosili o pomoc Boga: „i módlcie się, aby Duch Święty przyniósł nam odrodzenie i reformację.”


60-letni Wilson został wybrany wiceprzewodniczącym Kościoła Adwentystów w roku 2000 podczas sesji Generalnej Konferencji w Toronto. Na jego 36-letnią służbę kościelną składa się pełnienie funkcji na stanowiskach administracyjnych i wykonawczych w regionie Środkowo-Atlantyckim Stanów Zjednoczonych, Afryki oraz Rosji.


Wilson rozpoczynał swoją służbę kościelną jako pastor w roku 1974 w Diecezji Nowy Jork. Od roku 1976 do 1981 pracował on jako asystent dyrektora, a później dyrektor Metropolitan Ministries. Do roku 1990 pracował w regionie Afryki i Oceanu Indyjskiego, mieszkając w Abidżanie na Wybrzeżu Kości Słoniowej, jako dyrektor departamentu, a później jako sekretarz wykonawczy, będąc drugim najwyższym urzędnikiem w tamtejszej strukturze.


Kolejnym stanowiskiem jakie zajął po doświadczeniach w Afryce Zachodniej, było stanowisko współpracownika sekretarza w siedzibie głównej światowego Zarządu Kościoła w Silver Spring, Maryland, USA.


Stanowisko to zajmował przez dwa lata, po czym zaakceptował objęcie funkcji przewodniczącego Wydziału Euro-Azjatyckiego z siedzibą w Moskwie, w Rosji, w latach 1992-1996. Następnie Wilson wrócił do Stanów Zjednoczonych, by zająć stanowisko dyrektora wydawnictwa Review and Herald w Hagerstown, w stanie Maryland, które piastował do czasu jego nominacji na stanowisko wiceprzewodniczącego Generalnej Konferencji w roku 2000.


Wilson, jako pastor ordynowany, posiada stopień doktora nauk religijnych, jaki otrzymał na New York University, tytuł magistra (Master of Divinity) na Andrews University oraz tytuł magistra nauk w dziedzinie zdrowia publicznego z Loma Linda University’s School of Public Health.


Wilson jest w związku małżeńskim z Nancy Louise Vollmer Wilson, fizjoterapeutką. Małżeństwo posiada trzy córki. Nowo powołany zwierzchnik Kościoła jest synem byłego przewodniczącego Generalnej Konferencj, Neala C. Wilsona, który pełnił tę funkcję w latach 1979-1990.


Wielu delegatów obecnych w Georgia Dome, podczas wyborów wyraziło swoje głosy poparcia dla Wilsona, do prowadzenia Kościoła przez najbliższe lata.


Rob Vandeman, przewodniczący Kościoła w amerykańskim stanie Maryland, gdzie Wilson jest członkiem, powiedział, że jest „zadowolony” z jego powołania. „To głosowanie jest wyrazem ogromnego zaufania światowego Kościoła do Teda Wilsona, ze względu na jego ogromne doświadczenie”, powiedział Vandeman.


Daniel Jackson, przewodniczący Kościoła Adwentystów w Kanadzie powiedział: „Myślę, że Ted Wilson dostał wyraźny mandat z Komitetu Nominacyjnego. Potrzebuje teraz naszej modlitwy i naszego wsparcia. Jestem szczęśliwy z jedności naszego Kościoła”.


Jeffrey Brown, przewodniczący Kościoła na Bermudach, powiedział: „Cieszymy się również. On będzie silnym przywódcą, a od jego silnych zasad będzie zależeć zdrowie całego Kościoła”.


W dniu wyborów przewodniczącego, Teda N.C. Wilsona, wybrano także sekretarza i skarbnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.


Sekretarzem został G T Ng z Singapuru, który swoją pracę pastora zaczął w latach 70-tych XX w. w Kambodży, a z żoną ewakuował się na krótko przed dojściem do władzy Czerwonych Khmerów. Przeniesiony został do Tajlandii, potem Malezji, a następnie Singapuru, gdzie służył jako pastor, kapelan, instruktor ds. zdrowia i dyrektor w jednym z departamentów Kościoła krajowego.


Przez dziwięć lat pracował jako profesor teologii i rektor w Międzynarodowym Adwentystycznym Instytucie Studiów Zaawanasowanych (AIIAS) na Filipinach w latach 1991-2000. Potem pracował jako seretarz Wydziału Południowej Azji i Pacyfiku w latach 2000-2006.


Ng zrobił licencjat na Southeast Asia Union College w Singapurze, magistra na SDA Theological Seminary na Filipinach oraz doktorat z teologii na Andrews University. Jest w związku z żoną Ivy. Para ma dwoje dorastajacych dzieci, Jocelyn i Mervina.


Ng pracował do tej pory poruszając się pomiędzy Generalną Konferencją, a jej trzema wydziałami: Północnej Azji i Pacyfiku (NSD), Południowej Azji i Wydziałem Tarnseuropejskim.


Robert E. Lemon został ponownie wybrany na stanowisko skarbnika od czasu wyboru po ra zpierwszy na to stanowisko w 2002 roku. Lemon urodził się w Kongolo w Zairze (ówczesnej Demokratycznej Republice Konga). Ożenił się z Sherry Lynn w 1970 roku. Mają dwoje dorosłych dzieci i troje wnucząt. Lemon został ordynowany w 1978 i posługuje się biegle angielskim i swahili.


Lemon zrobił licencjat z administracji biznesu (BS) na Columbia Union College w 1972 roku i magistra z biznesu (MBA) na Adrews University w 1988 roku.


Zanim Lemon rozpoczął pracę jako główny skarbnik Kościoła na świecie, służył swoim doświadczeniem w siedzibie Generalnej Konferencji w Silver Springs, a wcześniej jako księgowy w Andrews University oraz skarbnik w Kościele w Kanadzie (Alberta Conference i Canadian Union).


Wśród blisko 17 milionowej społeczności członków światowego Kościoła adwentystycznego, około jedna trzecia zamieszkuje Afrykę, a jedna trzecia Amerykę Południową i Centralną. Ponad milion adwentystów znajduje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie istnieje jako struktura kościelna od 1863 roku.


Kościół adwentystyczny zarządza największą protestancką siecią szkół i szpitali na całym świecie, a także prowadzi regularną działalność pomocową i programy rozwojowe poprzez Adwentystyczną Agencję Pomocy i Rozwoju (ADRA International). Jest również założycielem forum wyznaniowego utworzonego w roku 1893, a które dzisiaj nosi nazwę Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolności Religijnej (IRLA).


Światowy Kongres Generalnej Konferencji, odbywający się co pięć lat, jest międzynarodowym duchowym spotkaniem oraz sesją administracyjną, której celem jest wybranie przywódców Kościoła oraz głosowanie nad propozycjami zmian w prawie (konstytucji) i statucie Kościoła. Sesja Generalnej Konferencji będzie trwała do 3 lipca br.


Adwentystyczna Agencja Informacyjna

komentarze

  • xxxxxxxxx

    Niech dobry Bóg błogosławi w tej posłudze i pomaga prowadzić ludzi do Chrystusa!