Bp Hilarion pokieruje polityką zagraniczną rosyjskiej Cerkwi

0

Dotychczasowy egzarcha Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w Austrii, biskup Hilarion, został nowym szefem Biura Zagranicznego Cerkwi, obejmując tym samym stanowisko po metropolicie Cyrylu, obecnym patriarsze rosyjskiego prawosławia. Hilarion jest jednym z najlepiej rozpoznawanych i wyrazistych hierarchów rosyjskiej Cerkwi. Często zabierał głos w sprawach ekumenicznych i etycznych oraz reprezentował interesy Cerkwi przy instytucjach europejskich.

Decyzję o powołaniu Hilariona na nowe stanowisko podjął Święty Synod Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Zastępcami Hilariona zostali ks. mitrat Mikołaj Bałaszow, dotychczasowy sekretarz patriarchatu ds. kontaktów z innymi Kościołami prawosławnymi oraz o. Georgij Rjabych, zajmujący się dotąd kontaktami z mediami.

Biskup Hilarion Alfiejew urodził się w 1966 roku. Początkowo był studentem moskiewskiej Akademii Muzycznej. Zamiłowanie do muzyki biskup zachował do dziś – w ciągu ostatnich kilku lat Hilarion skomponował oratorium bożonarodzeniowe oraz Pasję Św. Mateusza. W 1987 roku Alfiejew wstąpił do seminarium duchownego w Wilnie, a następnie podjął studia teologiczne. W latach 1993-1995 studiował w Oksfordzie, gdzie uzyskał tytuł doktora filozofii. W 1999 roku w Paryżu doktoryzował się z teologii, a w 2005 roku na Fakultecie Teologii Katolickiej w szwajcarskim Fryburgu obronił habilitację.

W 1995 roku Hilarion powrócił do Rosji, gdzie podejmował działalność duszpasterską w Moskwie i regionie, ucząc jednocześnie teologii w seminariach duchownych. Pod koniec lat 90. objął jedno z kierowniczych stanowisk w Biurze Zagranicznym Cerkwi.

W styczniu 2002 roku Hilarion przyjął chirotonię biskupią i został wikariuszem biskup słynnego metropolity Anthony (Bloom). W tym samym roku został przewodniczącym Stałego Przedstawicielstwa Patriarchatu Moskiewskiego przy UE, a w maju 2003 roku zastąpił biskupa Pawła (Ponomarjowa) na stanowisku biskupa Wiednia. Nowa funkcja bp. Hilariona oznacza, że jest on odtąd stałym członkiem Świętego Synodu.

Od wielu lat Hilarion zaangażowany jest w ruch ekumeniczny, reprezentując rosyjską Cerkiew w dialog z Kościołem rzymskokatolickim, a także w prezydium Światowej Rady Kościołów.