Kirk przynaje się do \"historycznej nietolerancji\" wobec homoseksualistów

30

Obradujące w Edynburgu Zgromadzenie Generalne Kościoła Szkocji przyjęło raport jednej z komisji teologicznych, w którym przyznano, że Kościół jest winny „historycznej nietolerancji wobec osób homoseksualnych.”

Raport komisji przypomina, że tego typu dyskryminacja jest podobna do dyskryminacji rasowej czy płciowej, do której Kościół się już przyznał wcześniej i która nie podlega obenie dyskusji.


W dość długim raporcie i bazując na podobnym raporcie z 1994 roku, a także na spotkaniach z duchownymi i świeckimi, komisja przynała, że obecnie Kościół osiągnął konsensus co do następujących kwestii:
– nie ma żadnej sprzeczności w byciu chrześcijaninem i osobą homoseksualną;
– nie ma żadnych teologicznych powodów by osobom homoseskualnym odmawiać dostępu do sakramentów czy urzędów kościelnych
– Kościół powinien się przeciwstawiać z całą mocą dyskryminacji osób homoseksualnych w życiu społecznym i publicznym.


Raport przynaje jednak, że pewne kwestie pozostają nadal sporne:


– Czy można dopuścić do urzędów kościelnych osoby homoseksualne realizujące swoją orientację seksualną?
– Czy Kościół powinien wspierać stabilne związki jednopłciowe poprzez upoważnienie odpowiedniej liturgii bądź wyrobienie nowej?


Komisja podkreśla, że dialog ten jest potrzebny i niezbędny i chrześcijanie winni rozmawiać ze sobą i wsłuchiwać się w głosy innych, a nie wymuszać swoje stanowisko na sumieniach osób o innych przekonaniach.


Raport Komiscji Zgromadzenie Generalne przyjęło bez większych problemów i debat. Jednocześnie Zgromadzenie Generalne nie głosowało ponownie nad kwestią swobody pastorów w błogosławieniu związków jednopłciowych, gdyż prezbiteraty odrzuciły tę propozycję stosunkiem 2/3 głosów.


Kościół Szkocji (Kirk) jest narodowym Kościołem Szkocji o tradycji reformowanej. Do związków z nim przynaje się ponad 60% Szkotów. Zgormadzenie Generalne jest najwyższym organem decyzyjnym Kościoła, obradującym raz na rok.