• W odpowiedzi na sprostowanie

  Dziękuję pastorowi Marianowi Suskiemu za sprostowanie. Celem artykułu „Kościół pod nadzorem bezpieki” było zrelacjonowanie zawartości archiwów dotyczących byłego Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego (ZKE) wytworzonych przez SB oraz zaprezentowanie planów działania tej służby przeciw ZKE.…

 • Sprostowanie

  Sprostowanie artykułu „Kościół pod nadzorem bezpieki”. W związku z artykułem „Kościół pod nadzorem bezpieki”, autorstwa Adama Ciućki, opublikowanym w dniu 8.03.2017 r. na stronie internetowej: www.ekumenizm.pl, zawierającym nieprawdziwe informacje i opartym na nierzetelnym materiale źródłowym, wykluczającym uznanie mnie za TW „Mariana”, oświadczam, co następuje:…

 • Kościół pod nadzorem bezpieki

  Donosy, intrygi, niszczone życiorysy z działaniami tajnych służb i przemytem w tle…. – to nie opis filmu sensacyjnego, ale fragment rzeczywistości lat 80. w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym, z którego wywodzi się większość Kościołów ewangelikalnych w naszym kraju.…

 • Kryptonim „Alfa”, czyli Józef Prower pod nadzorem bezpieki

  W środowisku ewangelikalnych protestantów Józef Prower był postacią wyjątkową. Znany z pracowitości i poświęcenia, ciepłej i skromnej osobowości, wywierał duże wrażenie na każdym z kim miał styczność. Więziony w czasach stalinowskich, a następnie inwigilowany przez komunistyczną bezpiekę, pozostał wierny swoim braciom i Kościołowi, w którym służył, mimo że sam został niejednokrotnie zdradzony.…

 • Billy Graham pod nadzorem bezpieki

  Billy Graham to jedna z najwybitniejszych postaci światowego protestantyzmu. W październiku 1978 r. przybył do Polski na krucjatę ewangelizacyjną. Pobyt ewangelisty w naszym kraju był pod stałym i skrupulatnym nadzorem Służby Bezpieczeństwa, która aktywnie kreowała niektóre wydarzenia.…

 • Misjonarz pod nadzorem bezpieki

  Organizacja Open Doors od 50 lat niesie pomoc prześladowanym z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Ta służba rozpoczęła się w Polsce od udziału młodego misjonarza z Holandii Anne van der Bijl w socjalistycznym Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie w lipcu 1955 r.…

 • „Pod nadzorem bezpieki” – zapowiedź cyklu na ekumenizm.pl

  Historia najnowsza zawsze budzi emocje i gorące dyskusje. Zadaniem historyków i dziennikarzy jest informowanie o niej. Nie inaczej jest w przypadku losu Kościołów w trudnym okresie PRL. Funkcjonowanie Kościołów w państwie represyjnym o cechach totalitarnych nie było łatwe. Kościoły, obok opozycji politycznej, stały się największym wewnętrznym wrogiem państwa. …