Jest już "Jednota" 2/2014

0

Ukazał się drugi w tym roku numer „Jednoty”. Tym razem jego tematyka dotyczy problemów wolności w kontekście 25. rocznicy przemian demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz współczesnych wyzwań cywilizacyjnych.

„Wolność – i co dalej?” – takie pytanie widnieje na okładce najnowszego numeru „Jednoty”. Autorzy artykułów wspominają przemiany demokratyczne sprzed 25 lat w kontekście polskim, wschodnioniemieckim i europejskim. Zastanawiają się też nad rolą Kościołów wówczas i obecnie, w sytuacji wolności i demokracji.

W numerze podjęta została tematyka miejsca religii we współczesnym społeczeństwie, wolności religijnej i radzenia sobie w warunkach pluralizmu światopoglądowego. Wolność przyniosła również nowe pytania w debacie społecznej. Jednym z nich jest problematyka gender – publikując artykuły na ten budzący emocje temat „Jednota” chce rozpocząć dyskusję uwzględniającą różne punkty widzenia.

Ponadto w numerze kolejny odcinek cyklu o pomocnicach reformacji (tym razem o Annie Wazównie), a także rozmowa z ks. Setrim Nyomim, ustępującym sekretarzem generalnym Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych, który opowiada o wyzwaniach stojących przed ewangelikami reformowanymi na całym świecie.

Najnowszy numer „Jednoty” jest dostępny w księgarni internetowej Kościoła Ewangelicko-Reformowanego www.publikacje.reformowani.pl, a także w serwisie internetowym www.jednota.pl.

„Jednota” jest kwartalnikiem religijno-społecznym poświęconym polskiemu ewangelicyzmowi i ekumenii. Choć wydawana przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, nie jest pismem czysto konfesyjnym, przez co stanowi wyjątek wśród czasopism mniejszości wyznaniowych. Prezentuje stanowisko i dyskusje środowisk ewangelickich na temat ważnych spraw społecznych, politycznych i religijnych, a także dorobek i historię protestantyzmu. Otwarta jest na dialog ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, służy edukacji i kształtowaniu postaw tolerancyjnych.

Zobacz: spis treści „Jednoty” nr 2/2014