Ks. prof. Konrad M. Paweł Rudnicki nie żyje – wspomnienia

10

12 listopada w wieku 87 lat zmarł ks. prof. Konrad M. Paweł Rudnicki, wybitny teolog mariawicki, mistyk, światowej sławy astronom, wielki przyjaciel Narodu Wybranego oraz opiekun duchowy polskiej wspólnoty episkopalnej.

Ks. prof. zw. dr hab. Konrad Maria Paweł Rudnicki (ur. 2 lipca 1926 r. w Warszawie zm. 12 listopada 2013 r. w Krakowie) był duchownym Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Ministrem Generalnym ekumenicznego Zgromadzenia Mariawitów, duszpasterzem placówki Mariawickiej w Krakowie oraz polskiej wspólnoty episkopalnej.

Naukowo zajmował się teologią, astronomią oraz metodologią i historią nauki. Studia odbył na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Mariawickim Seminarium Duchownym w Płocku. Pracował na Uniwersytecie Warszawskim, California Institute of Technology w Pasadenie (gdzie otrzymał pierwsze stanowisko profesorskie), Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz w Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy.

Jako visiting professor prowadził badania w Mathematisch-Physyklalisches Institut w Dornach oraz na Rice University w Houston. Pełnił funkcje duszpasterskie m.in. w Mińsku Mazowieckim, Łowiczu, Pasadenie (Kalifornia), Warszawie, Bazylei (Szwajcaria), Sosnowcu, Houston (Teksas), a ostatnio w Krakowie. Był członkiem Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem Starokatolickim Mariawitów a Kościołem Rzymskokatolickim.

Ksiądz Profesor był autorem lub współautorem ponad 130 publikacji w językach kongresowych, w tym wydanego w Rosji i w Stanach Zjednoczonych podręcznika astronomii gwiazdowej i około 400 podręczników, książek, broszur, artykułów i naukowych komunikatów w języku polskim. Redagował również aperiodyk „Praca nad sobą”, którego był współtwórcą. Sporadycznie też pisywał do „Mariawity”.
Do jego osiągnięć w dziedzinie teologii należy pierwsze krytyczne wydanie Objawień św. Marii Franciszki Kozłowskiej (Kraków 1995) oraz teologiczna analiza poszczególnych ksiąg Dzieła Wielkiego Miłosierdzia. W dziedzinie astronomii ważnym osiągnięciem jest opublikowany w roku 1972 najgłębszy w owym czasie przegląd galaktyk w tzw. Polu Jagiellońskim. Jest odkrywcą komety nazwanej jego nazwiskiem. W dziedzinie metodologii nauk za jego testament naukowy należy uważać monografię o zasadach kosmologicznych, wydaną również w tłumaczeniu polskim.

Był członkiem wielu towarzystw naukowych m.in. Komisji Kosmologii Międzynarodowej Unii Astronomicznej i Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego. Został wybrany członkiem Wolnej Europejskiej Akademii Nauk. Posiada wiele odznaczeń wojennych (był partyzantem Gwardii Ludowej i Armii Ludowej) i cywilnych. Był także honorowym obywatelem państwa Izrael.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek w Krakowie.

WSPOMNIENIA

Księdza Profesora poznałam w 1994 roku. Było to dokładnie 15 sierpnia w Płocku. Rozmawiałam wówczas z pewnym starszym panem (nazwiska w tym momencie nie pamiętam), który mi go przedstawił. To był początek naszej serdecznej przyjaźni. Ksiądz Konrad Rudnicki był człowiekiem prostolinijnym, nie chełpił się swoimi osiągnięciami naukowymi, odznaczeniami wojskowymi, czy przynależnością do różnego rodzaju organizacji międzynarodowych. Potrafił mówić świetne kazania, językiem prostym, a zarazem jakże głębokim. To, co mówił i jak mówił zapadało gdzieś głęboko w sercu. Pamiętam, że kiedy pracowałam jeszcze w szkole, zaprosiłam Profesora na lekcję fizyki dla gimnazjalistów. Przed zajęciami zadał mi tylko jedno pytanie: „Czy uczniowie poznali już wektory?”. Miał mówić o możliwości podróży w czasie, które można wyjaśnić w oparciu o proste równania matematyczne. Zrobił to w fenomenalny sposób, właściwy tylko sobie: prostym językiem mówił o rzeczach „z kosmosu”. Gimnazjaliści wdali się z nim w długą dyskusję.

Ostatni raz widziałam się z Księdzem Profesorem kilka miesięcy temu. Rozmawialiśmy wówczas o duchowości i mistyce, dostępnej każdemu człowiekowi. Kiedy uczestniczyłam we Mszy św., sprawowanej przez niego, rzeczywiście mistykę czuło się „w powietrzu”. Myślę, że jego duchowym testamentem jest przekonanie, że każdy, będąc po prostu sobą, może być wielkim mistykiem. Takim był ks. prof. Konrad Rudnicki.


Tatiana Romenko

***

W zasadzie życie brata Pawła, bo tak lubił być nazywany, mogłoby być osnową dla pasjonującej powieści czy filmu przygodowego. Stwierdzenie, że kapłan Paweł był nietuzinkową postacią to tak, jakby nic nie powiedzieć. Jednak on sam, co potwierdza wiele osób, które go znały i poznały, nie epatował sobą. Niespełna rok temu spotkaliśmy się w jego mieszkaniu na ciekawej rozmowie nt. bolesnej przeszłości mariawityzmu, który kochał całym sobą i zgodnie z intencją św. Założycielki M. Franciszki odczytywał nie przez pryzmat wąskiego konfesjonalizmu, ale w rzeczywisty, wiarygodny i pasjonujący sposób mówił o Dziele Wielkiego Miłosierdzia jako duchowym zaproszeniu dla wszystkich ludzi bez względu na wyznanie, choć z drugiej strony właśnie ze względu na wyznanie. Mariawityzm brata Pawła zagłębiony był bowiem w mistycznym spotkaniu z Najświętszym, był zaprzeczeniem komicznego monumentalizmu i irytującej powierzchowności, ów Pawłowy mariawityzm był w jakiejś mierze uosobieniem świętego przejęcia, które towarzyszyło Jakubowi: „O, jakimże lękiem napawa to miejsce! Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba.” 1 Mż. 28,17.

Nigdy nie zapomnę wieczornej mszy świętej przed trzema laty prowadzonej przez kapłana Pawła w płockiej Świątyni Miłości i Miłosierdzia – było to spotkanie ze świętością, jednak nie teatralnie celebrowaną, ale wypowiadaną na kolanach, nie patetyczną i w jakiś sztuczny sposób wzniosłą, ale świętością uniżoną, uobecnioną w Sakramencie Ołtarza. Nie zapomnę miłości, z jaką ów niepozorny kapłan wypowiadał słowa, nie zapomnę skupienia i gestów, i po prostu ludzkiej dobroci. Mariawityzm stracił dobrego człowieka i wiarygodnego apostoła.

Serdeczne Bóg zapłać i do zobaczenia!


Dariusz Bruncz

komentarze

 • Halina2

  To wielka strata dla polskich chrześcijan i dla nauki. W latach 70. ubiegłego wieku słuchałam cyklu Jego
  wykładów w Obserwatorium Astronomicznym UW i do dzisiaj pamiętam prawie wszystko. Dziękuję Bogu za
  Profesora i modlę się za Jego bliskich dotkniętych zgonem…


  Halina Mazur

 • Starokatolik

  Odszedł Wielki Człowiek! Mistyk, który na drogę mistyki pociągał innych ludzi! Prawdziwy mariawita, prawdziwy chrześcijanin, dobry człowiek. Uosobienie pokory, wewnętrznego pokoju i ułożenia. Człowiek zwyczajny w swojej nadzwyczajności. Pociągnął na drogę Dzieła Wielkiego Miłosierdzia niezliczone rzesze ludzi! Potrafił jednać ze sobą poróżnionych mariawitów, nie było dla niego podziału na Płock i Felicjanów, Niemcy, Francję czy Argentynę, jednakowo traktował wszystkich i u każdego szukał tego co dobre! Trzeźwo patrzący na ludzi i świat, bez sztucznej egzaltacji i fałszywego poklasku. Był sobą, kroczący drogą Bogurodzicy, potrafił najpiękniej wyjaśnić co znaczy Mariae vitam… kochał Mateczkę, choć przede wszystkim Jej słuchał i wgłębiał się w znaczenie Jej słów i nauk. Potrafił wyjść na przeciw potrzebom współczesnego człowieka, wiedział jak trafić do dzisiejszego świata. Zdejmował zbędne zasłony, przełamywał milczenie i tabu w niektórych tematach. Jako jeden z pierwszych potrafił obiektywnie ocenić działalność brata Arcybiskupa Michała. Z szacunkiem odnosił się do kapłaństwa kobiet i kapłaństwa ludowego. Niedoceniany przez wszystkich, zwłaszcza przez współwyznawców… gdzieś odstawiony na bok jako niewygodny a jednak wykonywał pracę za wielu. Człowiek prawdy i konsensusu, miłośnik przyrody i duszy ludzkiej. Wierny adorator Przenajświętszego Sakramentu, wspaniały kaznodzieja i filozof potrafiący dotrzeć do „maluczkich”. Dobry, spokojny, miły… taki pozostanie w mojej pamięci… za takiego dziękuję Bogu, a zwłaszcza, że mogłem go poznać. Zawsze kazał sobie życzyć „czystego sumienia” i myślę że z takim sumieniem zasnął w Panu… Będzie nam brakowało jego kazań, prelekcji, artykułów w Pracy nad sobą, ciekawych wywiadów, jego obecności… Będzie go brakowało i w Płocku 15 sierpnia kiedy siadał na ławeczce i „zaczepiał” tych, którzy siedzieli sami… i w Felicjanowie na Zesłaniu Ducha Świętego gdzie pogrążony w modlitwie błagał o nawrócenie i Miłosierdzie dla świata. Będzie nam bez Ciebie bracie Pawle ciężko, będzie brakowało nam Twojej pięknej duszy, ale wierzymy, że szybko staniesz przed Bożym tronem aby orędować za nami! Dziękujemy Ci że byłeś! Że tyle dobrego nas nauczyłeś! Dziękujemy że nadal jesteś z nami!


  Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczylnili. Mt 24, 40

 • KaFor

  Od kilku lat bardzo się obawiałam, że to już czas pożegnania z Profesorem. Ogromny żal. Odszedł dobry człowiek.

  (***)


  Katarzyna Formela

 • Woyski Prusak

  R.I.P.


  „Wachet auf”, ruft uns die Stimme

 • joroszy

  Requiem aeternam

 • serapis

  Byłem uczestnikiem wykładów antropozoficznych prof K. Rudnickiego w Krakowie, za wykłady profesor pobierał tylko wolne datki, na opłacenie wynajęcia sali od protestantów. Raz w miesiącu spotykaliśmy się z profesorem i opracowywał wybrane zagadnienia z wiedzy duchowej. Jako przedstawiciel sekcji matematyczno astronomiczne przy Goethenaum w Szwajcarii, był wybitnym badaczem tej dziedziny , wyjątkowym człowiekiem i członkiem Towarzystwa Antropozoficznego w Szwajcarii, był uczniem tzw. „klasy”, którą założył dr R. Steiner dla pogłębienia osobistego rozwoju drogą antropozoficzną. Wspominam go jako serdecznego przyjaciela, o wielkiej głębi ducha, gdzie żywa braterska miłość była obecna na każdym jego kroku.

  „Ty, który teraz żyjesz w duchowych osłonach,
  gdy jest Ci zimno , niech otacza Cię ciepło,
  gdy jest Ci gorąco, niech otacza Cię chłód
  Wznoś się w górę
  obdarzony światłem”

  dr R. Steiner

  K. Dz.

 • j@nuz

  Jak podaje strona Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, ceremonia pogrzebowa ś.p. ks. prof. Konrada M. Pawła Rudnickiego rozpocznie się we wtorek 19 listopada 2013 r. o godz. 13.00, na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 • Loukas

  W sobotę 16 listopada o godz. 18 przy ul. św. Filipa 23 w Krakowie odbędzie się
  nabożeństwo żałobne Polskiej Wspólnoty Episkopalnej (anglikańskiej), której
  duszpasterzem przez ostatnie dwa lata był ś.p. ks. prof. Rudnicki. Zapraszamy.

 • jh

  Czyli którego narodu? Judajów? Był wielkim Judeofilem? Jeszcze większym niż JP2?

 • j@nuz

  Lektura tego typu wpisów wywołuje w pierwszej kolejności niekontorlowany odruch tęsknoty za cenzurą. Odpowiadając jednak na tak dziwnie sformułowane pytanie, bo mam nadzieję, że jest to pytanie – a nie inwektywa, zaznaczyć należy, że np. w statutach kierowanego przez śp. księdza profesora Rudnickiego Ekumenicznego Zgromadzenia Mariawitów znajduje się zapis, że członkiem Zgromadzenia może być … każda osoba pełnoletnia, niezależnie od płci, narodowości, wykształcenia i stanu cywilnego, uznająca realność istnienia wyższych światów duchowych, stawiająca w swym życiu – przy wypełnianiu szczegółowego powołania swego stanu i zawodu na pierwszym miejscu służbę Bogu i bliźnim…, a dalej czytamy, że :…Członkowie Zgromadzenia starają się służyć światu przez usilna pracę w Kościele: w obrębie własnej parafii, własnego wyznania. Na ile dane mi było poznać poglądy ks. Rudnickiego, to ani narodowość, ani wyznanie nie stanowiło dla niego jakiegokolwiek istotnego wyróżnika. Był człowiekiem absolutnie ponad jakimikolwiek podziałami, a przy okazji swoich sporadycznych wspomnień z czasów wojny podkreślał zawsze, że razem ze swoją matką ratowali przede wszystkim zagrożonych LUDZI. Na to, że ci najbardziej zagrożeni ludzie byli akurat wyznania mojżeszowego nikt z rodziny Rudnickich wpływu nie miał.