Otwarty meczet zamknięty

6

W Kapsztadzie otwarto pierwszy w Afryce liberalny meczet, dostępny także dla zdeklarowanych homoseksualistów i wyznawców innych religii oraz umożliwiający kobietom współprowadzenie modlitw.

Po czterech dniach świątynia została zamknięta z dość prozaicznego powodu. Innego zdania są wierni, należący do społeczności liberalnych muzułmanów.

Władze miejskie postanowiły cofnąć zezwolenie na użytkowanie budynku po tym, jak okazało się, że nie spełnia on przepisów, dotyczących odpowiedniego zagospodarowania przestrzeni na miejsca parkingowe. Władze twierdzą, że chodzi wyłacznie o brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych, a nie o protesty, jakie pojawiły się ze strony konserwatywnych muzułmanów.

Inicjatorem Otwartego Meczetu jest południowoafrykański profesor Taj Hargey, który chce dostosować zasady islamu do wymogów XXI wieku.