Ekumeniczna lekcja religii coraz popularniejsza

0

W Nadrenii Północnej-Westfalii kontynuowany będzie ekumeniczny projekt katechetyczny w szkołach publicznych. W aż 464 placówkach uczniowie wyznania rzymskokatolickiego i ewangelickiego będą mogli uczestniczyć w dualnych lekcjach religii prowadzonych raz przez katolickiego, raz przez ewangelickiego katechetkę lub katechetę.

Jak informuje niemiecka agencja KNA liczba szkół oferujących interkonfesyjne lekcje religii wzrosła aż o 108 w porównaniu z ostatnim rokiem szkolnym.

Projekt od początku wzbudzał emocje, gdyż pojawiała się wątpliwość, że nowy typ zajęć stwarza niebezpieczeństwo dla wyznaniowe tożsamości. Obowiązkowe prowadzenie zajęć przez katechetów obydwu wyznań ma zagwarantować przekazanie specyficznie konfesyjnych informacji, a z drugiej pokazać uczniom inną perspektywę na kwestie wiary.

W projekcie na terenie NRW uczestniczą prawie wszystkie ewangelickie Kościoły krajowe oraz diecezje rzymskokatolickie – Ewangelicki Kościół Nadrenii, Ewangelicki Kościół Westfalii, Kościół Lippe, a także diecezje Akwizgranu, Essen, Münster oraz Paderborn. W projekcie nie bierze udziału największa niemiecka diecezja rzymskokatolicka – archidiecezja kolońska.

Projekt powstał ze względu na malejącą liczbę dzieci, uczestniczących w katechezie i niemożność stworzenia odpowiednich grup danego wyznania. Według danych ministerstwa szkolnictwa NRW aż o 26 tys. spadła liczba dzieci zapisanych na lekcję religii w Kościele rzymskokatolickim i ewangelickim w zestawieniu roku szkolnego 2018/2019 oraz 2019/2020. Wciąż jednak ok. 60% młodzieży uczęszcza na katechezę. 15 lat temu odsetek ten wynosił 85%.