Kolejne tąpnięcie w niemieckich Kościołach

0

Kościół rzymskokatolicki i ewangelicki w Niemczech opublikowały doroczne statystyki za 2018 rok. Obydwa Kościoły poniosły dotkliwe straty w liczbie członków, więcej niż w 2017 r., na które składają się czynniki demograficzne i niesłabnąca liczba wystąpień z Kościołów. 

W 2018 roku 51,6% obywateli Niemiec należało do jednego z dwóch Kościołów – ewangelickim Kościołom krajowym ubyło 365 tys. wiernych, a Kościołowi rzymskokatolickiemu 309 tys., co daje liczbę 674 tys. W 2017 roku liczba ta wynosiła 660 tys.

Przedstawiciele rzymskokatolickiej Konferencji Biskupów Niemieckich (DBK) mówią, że wyniki z 2018 roku to drugi najgorszy wynik od końca II wojny światowej. W 2018 roku nieco ponad 23 milionów Niemców należało do Kościoła rzymskokatolickiego. Liczba wystąpień z Kościoła w przypadku Kościoła rzymskokatolickiego wzrosła o 29% w porównaniu do 2017 roku i wyniosła 217 tys. osób.

W 2018 roku nieznacznie spadła liczba chrztów, pierwszych Komunii Świętych i osób, które przyjęły bierzmowanie. Spadła, choć w niewielkim stopniu, liczba osób, które powróciły lub konwertowały do Kościoła rzymskokatolickiego – w sumie ok. 6,8 tys. osób. Kościół rzymskokatolicki nie prowadzi statystyk dotyczących zmarłych, a ewidencjonuje osoby, które miały katolicki pogrzeb.

Spore spadki odnotowały także ewangelickie Kościoły krajowe. Obok dużej liczby zgonów (340 tys.) odnotowano wzrost liczby wystąpień o 11,6% w stosunku do roku 2017, co daje 220 tys. osób, które postanowiły opuścić Kościół ewangelicki. W miarę stabilna pozostała liczba chrztów (170 tys.). Do Kościołów ewangelickich powróciło lub konwertowało w sumie 25 tys. osób. W 2018 roku do 20 ewangelickich Kościołów krajowych należało ok. 21,1 mln Niemców.

Mimo spadku wiernych odnotowano wzrost przychodów Kościołów z tytułu podatku kościelnego.

Według socjologów – jeśli trend w obydwu Kościołach się utrzyma – w 2060 liczba katolików i ewangelików w Niemczech zmniejszy się o połowę.

Przedstawione statystyki nie obejmują Kościołów prawosławnych (ok. 1,5 mln wiernych) i tzw. wolnych Kościołów protestanckich (baptystów, zielonoświątkowców, staroluteran i in.).


>> Ekumenizm.pl: Duże spadki wiernych w Niemczech (statystyki za 2017 r.)