Konferencja Naukowa \"MIKOŁAJ REJ I DZIEDZICTWO REFORMACJI W POLSCE\"

0

Zapraszamy na konferencję naukową w Krakowie w dniach 20-21 października 2005 r., na temat „Mikołaj Rej i dziedzictwo Reformacji w Polsce”. Sesja ma uczcić przypadającą na rok bieżący rocznicę 500-lecia urodzin pisarza. Główna część będzie poświęcona spuściźnie literackiej i myśli religijnej Reja, w drugiej, proponujemy omówić historię tradycji reformowanej w Małopolsce, trzecia, o najszerszej formule, poświęcona będzie dziejom idei reformacyjnych w Polsce. Zamykać nasze spotkanie będzie osobna część poświęcona problemom oświaty ewangelickiej.

Informujemy, że pierwsze zgłoszenia są poświecone historii Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego i Helweckiego Wyznania z Konsystorzem w Stanisławowie, omówieniu postylli Grzegorza z Żarnowca i stosunkom narodowym w ewangelickiej parafii krakowskiej w XIX wieku.


 


Informujemy, że organizatorzy przyjmują zgłoszenia referatów do dnia 1 VI 2005 r. Prosimy temat referatów nadsyłać na adres


Fundacja Edukacyjna J.S.Bandtkiego


31-044 Kraków, ul. Grodzka 60, telefon: 0-12 423-03-72


bton@inetia.pl


Referentom pokrywamy koszty noclegów i wyżywienia (bez dojazdu).


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych merytoryczną dyskusją.


 


Sekretarz konferencjiBogusław Tondera


Polskie Towarzystwo Ewangelickie – Oddział w Krakowie


Parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Krakowie


Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego


Polskie Towarzystwo Badań Reformacji Oddział w Krakowie


Fundacja Edukacyjna im. J. S. Bandtkiego