Salwador już nie katolicki, a protestancki

0

Salwador nie jest już katolickim krajem – donosi serwis Evangelical Focus, powołując się na badania przeprowadzone przez CID Gallup. Tylko w przeciągu jednego pokolenia Kościół rzymskokatolicki utracił 17% wiernych, podczas gdy w tym samym czasie zwiększyła się liczba protestantów.


Według danych CID Gallup 44% spośród ok. 6,5 mln. Salwadorczyków identyfikuje się z Kościołami protestanckimi nurtu ewangelikalnego (ok. 2 mln 900 tys. obywateli), a 38% mieszkańców deklaruje przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego. 55% ankietowanych to osoby, które urodziły się i zostały ochrzczone w Kościele rzymskokatolickim.

W przypadku Kościołów ewangelikalnych odsetek ten jest znacznie mniejszy i wynosi 35%, co oznacza, że liczba protestantów wzrosła o ok. 9%.

Największy odpływ wiernych z Kościoła rzymskokatolickiego odnotowuje się wśród młodego pokolenia poniżej 40. roku życia. Rośnie również liczba osób, nie identyfikujących się z żadną religią.

Wśród Kościołów protestanckich dominują Kościoły zielonoświątkowe należące do międzynarodowych (Kościół Boży) lub krajowych megakościołów (Mision Cristiana Elim Internacional) oraz baptyści. Dość silne są również wspólnoty adwentystów, mormonów i świadków Jehowy (ok. 2-3%). Obecne są również mniejsze, historyczne Kościoły reformacyjne – anglikański (ok. 35 tys.) i ewangelicko-luterański (ok. 20 tys.).

Jeszcze pod koniec lat 90. XX wieku ok. 70% mieszkańców kraju to wierni Kościoła rzymskokatolickiego. Podobne tendencje można zaobserwować w wielu krajach Ameryki Południowej.


>> Ekumenizm.pl: Brazylia – masowe przejścia katolików na protestantyzm