• Starokatolicy pozostają „starzy”

  W Moguncji zakończył się 63. Synod Kościoła Starokatolickiego w Niemczech, podczas którego podjęto szereg decyzji kadrowo-finansowych, ale szczególnie jedna kwestia wzbudziła ogromne emocje i dyskusje. Na wniosek parafii w Landau dyskutowano nad zmianą nazwy Kościoła.…

 • Syndrom oblężonej Cerkwi

  W drugiej połowie sierpnia 2022 r. duchowni Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP) otrzymali list z Metropolii Warszawskiej. Pismo „wyłącznie do użytku wewnętrznego” oraz z bezwzględnym zakazem publikacji oraz powielania pod rygorem kar kanonicznych, to właściwie lament nad stanem świata w płomieniach, łańcuszek trenów o ciemnych mocach przenikających życie cerkiewne i – oczywiście – kolejny odcinek w deprecjonowaniu i odsądzania od czci i…

 • Członkostwo w Kościele na czas określony

  W czerwcu 2022 r. odbyła się Konferencja (synod) Ewangelicko-Metodystycznego Kościoła Szwajcarii, podczas której rozpatrywano kontrowersyjny wniosek o wprowadzenie członkostwa w Kościele „na czas określony”.…

 • Wysłannik Patriarchatu Moskiewskiego do zadań specjalnych z wizytą w Polsce

  Metropolita Innocenty Wasiliew, zwierzchnik diecezji litewskiej Patriarchatu Moskiewskiego, był w dniu 19 sierpnia specjalnym gościem podczas liturgicznych obchodów Przemienienia Pańskiego na Grabarce, szczególnego dla prawosławnych w Polsce miejsca kultu. Ten rosyjski hierarcha, podobnie jak jego odpowiednik na Ukrainie – metropolita Onufry Berezowski, czy zwierzchnik Cerkwi polskiej metropolita Sawa, potępił wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, jednak l…

 • Komunia bez chrztu – episkopalianie odłożyli dyskusję

  Na początku lipca 2022 r. odbyła się w Baltimore Generalna Konwencja Episkopalnego Kościoła USA (ECUSA), która przeszła bez większych perturbacji. Mogło być inaczej w związku z propozycją wniosku, jaki złożyła jedna z diecezji, a który dotyczył zmiany, pozwalającej nieochrzczonym na przystępowanie do Eucharystii.…

 • Cerkiewny dron

  Nieprawosławni nie rozumieją Cerkwi, wielu niesprawiedliwie czepia się Cerkwi, nieszczęściom religijnym winna jest Unia Brzeska z XVI wieku i polityka, od której – oczywiście – Cerkiew trzyma się z dala – powiedział w rozmowie z Polityką 33 (2022) metropolita Sawa, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Rozmowa po raz kolejny pokazuje, że komunikacja drugiego co do wielkości Kościoła chrześcijańskiego w Polsce przypomina trajektorię p…

 • Reformowani rozliczają się z trudną przeszłością

  Kościół Ewangelicko-Reformowany Szwajcarii żmudnie rozlicza się z przeszłością, a ponownie wybrana prezydentka Kościoła ks. Rita Famos otrzymała po dwóch latach kryzysowego zarządzania spory kredyt zaufania. Famos zastąpiła wówczas na stanowisku Gottfrieda Lochera, którego komisja kościelna uznała winnym seksualnej i duchowej przemocy wobec pracownicy Kościoła. W kwietniu br. Locher ogłosił, że występuje z Kościoła, przekonując w prasie, że Kościół refor…

 • Jesteśmy księżmi – historyczna ordynacja kobiet w Kościele

  Minął tydzień od historycznego wydarzenia w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce – 7 maja 2022 roku 9 diakonek ordynowano do posługi prezbitera (księdza). Nawet jeśli ta uroczystość na pierwszy rzut oka nie zmienia wiele to stwierdzenie, że ona jedynie porządkuje, prostuje i naprawia wieloletnie zaniedbania, byłoby zdecydowanie niewystarczające. …

 • Wikariusz generalny przechodzi do starokatolików

  Po 20 latach kapłaństwa oraz czterech latach pełnienia funkcji wikariusza generalnego diecezji Spiry ks. Andreas Sturm ogłosił, że rezygnuje z urzędu, występuje z Kościoła rzymskokatolickiego i podejmuje służbę w Kościele starokatolickim. Decyzja duchownego wywołała sensację w Niemczech, gdyż Sturm był jednym z najbardziej zaangażowanych zwolenników reform w Kościele. …