Arcybiskup Utrechtu zapowiada ustąpienie z urzędu

0

29 września br. w kościołach starokatolickiej archidiecezji Utrechtu ma zostać odczytany list pasterski arcybiskupa Utrechtu Joris Vercammena, w którym poinformuje wiernych, że 11 stycznia 2020 roku przejdzie w stan spoczynku. Arcybiskup Utrechtu jest nie tylko zwierzchnikiem diecezji, ale też zwierzchnikiem Kościoła Starokatolickiego w Holandii i pierwszym biskupem Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej.

W liście abp Vercammen napisał, że swoją posługę wykonywał z radością i jednocześnie wyraził nadzieję, że jego ustąpienie stworzy nowe możliwości rozwoju dla duchowieństwa diecezji i Kościoła.

Nowy arcybiskup Utrechtu musi być wybrany w ciągu sześciu tygodni od wakansu na arcybiskupim tronie. Wyboru dokonuje kapituła metropolitalna arcybiskupstwa Utrechtu.W jej skład wchodzą kanonicy kapitulni, jednak – jak stanowi statut – dla dokonania wyboru biskupa zapraszają oni innych przedstawicieli duchowieństwa oraz świeckich, którzy stanowią 50% elektorów.