Austriaccy starokatolicy wybrali nowego biskupa

0

Synod Kościoła Starokatolickiego w Austrii wybrał ks. dr. Heinza Lederleitnera na nowego biskupa. Zgodnie z zasadami Unii Utrechckiej zgodę na święcenia biskupie ks. Lederleitnera muszą wyrazić członkowie Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej. 

Dotychczasowy zwierzchnik, bp John E. Okor, przechodzi w stan spoczynku.

Synod wybrał ks. dr. Lederleitnera niewielką większością głosów. Jeśli żaden z biskupów Unii Utrechckiej nie zgłosi sprzeciwu nowy biskup zostanie wyświęcony 13 lutego 2016 roku w luterańskim kościele miejskim w Wiedniu.

Ks. Lederleitner (ur. 1958) jest proboszczem parafii Krems/St. Pölten. Teologię studiował w Wiedniu i w Rzymie. Do 2002 roku był kapłanem Kościoła rzymskokatolickiego, a w 2003 roku konwertował do Kościoła Starokatolickiego w Austrii, gdzie zezwolono mu na sprawowanie funkcji kapłańskich. Od 2013 roku ks. Lederleitner jest członkiem anglikańsko-starokatolickiej Rady koordynującej bilateralne kontakty ekumeniczne (anglikanów i starokatolików łączy pełnia komunia). Przyszły biskup jest również członkiem austriackiej gałęzi Ewangelickiego Bractwa św. Michała.

Synod wybrał również nową Radę Synodalną składającą się ze świeckich (6) i duchownych (3).

Kościół Starokatolicki w Austrii ma ok. 12 tys. wiernych.

galeria