Biskupi mariawiccy zalecają Komunię Świętą pod jedną postacią

0

Biskupi Kościoła Starokatolickiego Mariawitów wydali komunikat do kapłanów i Ludu Mariawickiego, który jest reakcją na rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce. Jednym z zaleceń biskupów jest tymczasowa rezygnacja z udzielania Komunii Świętej pod dwiema postaciami.


Komunikat biskupów podkreśla powagę sytuacji i ogromne znaczenie, jakie dla mariawitów ma adoracja Przenajświętszego Sakramentu.

Odwołując się do słów św. Marii Franciszki, która na mocy otrzymanych Objawień, wskazywała na konieczność częstego przystępowania do Przenajświętszego Sakramentu, biskupi podkreślili, że kościoły mariawickie pozostaną otwarte, a rekolekcje wielkopostne odbędą się normalnie. Wprowadzono jednak zmianę, aby proboszczowie parafii prowadzili rekolekcje, a nie, jak to było do tej pory zwyczaju, zaproszeni kapłani z innych parafii.

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku wielu diecezji rzymskokatolickich, płoccy biskupi mariawiccy zalecili usunięcie z krucht kościelnych wody święconej. Jednak najistotniejszą zmianą umieszczoną w komunikacie jest – oprócz nakazu zmawiania suplikacji przy wystawianiu Przenajświętszego Sakramentu – zalecenie tymczasowej rezygnacji z udzielania Komunii Świętej pod dwiema postaciami.

Komunia Święta pod dwiema postaciami dla sióstr zakonnych i Ludu Mariawickiego została wprowadzona w mariawityzmie w 1922 roku decyzją o. Arcybiskupa M. Michała Kowalskiego. W praktyce liturgicznej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Sakramentu Ołtarza pod jedną postacią udziela się jedynie w paru przypadkach: jako wiatyk lub komunia chorych oraz dzieciom przy Chrzcie Świętym (Komunię dla dzieci pod dwiema postaciami wprowadzono w latach 30. XX wieku). Ponadto w Wielki Piątek kapłani przyjmują Komunię Świętą pod jedną postacią, podczas gdy w Wielki Piątek Komunii Święta nie jest udzielana wiernym.

Biskupi odwołali się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i zaapelowali o bieżące śledzenie komunikatów. Zaznaczyli, że ci, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą przystępować do Komunii w kościele, mogą przyjmować Komunię duchową, odmawiając modlitwy z Brewiarzyka mariawickiego.

Komunikat został podpisany przez Biskupa Naczelnego Marka M. Karola Babi oraz biskupów M. Bernarda Kubickiego (zastępca Biskupa Naczelnego), bp. M. Włodzimierza Jaworskiego (diecezja śląsko-łódzka) oraz bp. M. Ludwika Jabłońskiego (diecezja lubelsko-podlaska).


Pełna treść komunikatu na stronie Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.