Biskupi o małżeństwach mieszanych, kremacji i ruchach intronizacyjnych

11

W dniach 14-16 października w Przemyślu odbyło się 365. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Najważniejsze podane ustalenia to decyzje dotyczące zmian personalnych w gremiach statutowych, kremacji i małżeństw mieszanych.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami biskupi opowiedzieli się za zaleceniem pogrzebu ciała a nie prochów. Jakkolwiek kremacja nie jest zakazana, to jednak zaleceniem jest by obrzędy liturgiczne odbywały się nad trumną z ciałem a nie urną z prochami. Dopiero po obrzędzie może odbyć się spopielenie zwłok i pochowanie urny. Dopuszczalne wyjątki obrzędu „nad urną” mogą nastąpić wtedy gdy urna z prochami jest sprowadzana z zagranicy gdzie nastąpił zgon lub gdy są uzasadnione trudności w zebraniu rodziny na dwóch uroczystościach (które powinny być zgodnie z nowymi wytycznymi rozdzielone) – pożegnania ciała i pogrzebania urny.


 


Biskupi przyjęli projekt deklaracji odnoszący się do małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej w kwestii religijnego wychowania dzieci dopuszczający w praktyce umowę rodziców co do tegoż wychowania a nie narzucający stronie niekatolickiej zgodę na katolickie wychowanie dzieci. Projekt przewiduje że i strona niekatolicka może mieć taki sam obowiązek w swoim Kościele jakkolwiek nie zwalnia z przyrzeczenia wychowania w wierze katolickiej małżonka-katolika.


Biskupi chcą też by Komisja Nauki Wiary Episkopatu przyjrzała się głębiej ruchom intronizacyjnym Chrystusa Króla.


 


Nowym sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski na miejsce obecnego metropolity lubelskiego został wybrany biskup Wojciech Polak z archidiecezji gnieźnieńskiej. Biskup Polak ma 47 lat.