Brak kapłanów najmniej doskwiera Europie

0

Europejski katolicyzm kojarzony jest ze spadkiem liczby wiernych i powołań kapłańskich. Jednak w zestawieniu z innymi kontynentami, Europa ma najniższy współczynnik braku kapłanów na świecie – wynika z danych przedłożonych przez Watykan za 2016 r.

Liczba katolików na świecie nieznacznie wzrosła (+1,1%), ale jednocześnie mniejszy jest odsetek katolików w odniesieniu do ludności świata (spadek z 17,73 na 17,67%). Jednak prawdziwym wyzwaniem jest malejąca liczba powołań, a co za tym idzie brak dostępu wiernych do Eucharystii. Ze statystyk wynika, że największy niedobór księży jest w Ameryce Południowej – na jednego kapłana przypada 7200 katolików, podczas gdy w Europie relacja ta wygląda znacznie lepiej 1:1600.

Dane pokazują, że spada liczba święconych księży i rośnie liczba stałych diakonów – wzrost aż o 2,7%. Liczbę stałych diakonów, którymi mogą być również żonaci mężczyźni, oceniano na nieco ponad 46 tys., co stanowi zaledwie 1/10 wszystkich kapłanów. Podobnie w ostatnich kilku latach maleje liczba powołań kapłańskich w Europie i w Ameryce, ale szybko rośnie w Afryce.