Jubileusze i uroczystości mariawickie w Płocku

0

15 sierpnia br. w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku odbyły się centralne obchody święta Wniebowzięcia NMP oraz Poświęcenia Świątyni. Tegoroczne uroczystości miały szczególny charakter: odbywały się w 125. rocznicę otrzymania pierwszych objawień przez św. M. Franciszkę Kozłowską (2 sierpnia), a 100 lat temu – w tzw. Roku Jubileuszowym – spisano ostatnie Objawienia. Od 100 lat Świątynia nosi również obecną nazwę Miłosierdzia i Miłości.

Słowa z ostatnich Objawień, jakie Pan Jezus dał św. M. Franciszce, są pod względem mistyczno-teologicznym jednymi z najbardziej wyrazistych eklezjologicznie w tradycji mariawickiej. Pan Jezus mówił do Mateczki o odebraniu wszystkim kapłanom mocy nad duszami i sercami ludzkimi, które On Sam – Utajony w Przenajświętszym Sakramencie – weźmie w swoje ręce. Są one nie tylko zapowiedzią i wyrokiem, ale utwierdzeniem w wierze i łasce, iż nasze życie chrześcijańskie żyje i umiera z Chrystusem bez względu na to, jak wierzymy, jak się modlimy, gdyż wszystko i tak zależy od Chrystusa i tylko od Niego.

Słowa Objawień z 1918 roku zawierają również istotny akcent ekumeniczny:

„Pan Jezus Sam złączy z nami dusze miłujące Go ze wszystkich wyznań rozproszonych po całym świecie w Jeden Święty Kościół Powszechny najpierw duchowo, a potem zewnętrznie, Którego Sam Baranek będzie Głową i Królem.”

W Objawieniach z 1918 roku zawarte jest też polecenie Zbawiciela, aby zbudowana w latach 1911-1914 Katedra Nieustającej Adoracji Ubłagania nazywała się od 15 sierpnia „Świątynią Miłosierdzia i Miłości” stąd też 15 sierpnia jest w tradycji wszystkich mariawitów także Świętem Poświęcenia Świątyni. W Dziele Wielkiego Miłosierdzia Chrystus obiecał wysłuchać wszystkich modlitw i próśb „o ile zgodne będą z Wolą Bożą”.


Przygotowania do uroczystości 15 sierpnia odbywały się przez ponad tydzień. Wielu wiernych z parafii mariawickich przybyło do Płocka, aby przygotować klasztor i Świątynię na uroczystości. Liturgicznie rozpoczęły się w wigilię Święta od całodobowej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu, którą poprzedziły obłóczyny nowego kleryka, br. M. Wojciecha. Z kolei 15 sierpnia odprawiono rano Mszę świętą z okazji Święta Wniebowzięcia NMP, a o 10:00  Sumę na Święto Poświęcenia Świątyni. Liturgii przewodniczył Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów bp Marek M. Karol Babi w asyście wszystkich biskupów mariawickich, w tym bp. M. Andrzeja Le Beca, biskupa prowincji francuskiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, który przybył do Płocka z grupą wiernych z paryskiej parafii.

W liturgii uczestniczyli kapłani, diakoni i klerycy, oraz zaproszeni goście ekumeniczni – Polską Radę Ekumeniczną (PRE) reprezentował ks. dr Grzegorz Giemza, dyrektor Biura PRE i jednocześnie duchowny Kościoła ewangelicko-augsburskiego, ks. Eliasz Tarasiewicz, proboszcz płockiej Parafii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, oraz ks. Szymon Czembor z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Płocku i Kutnie. Podczas uroczystości śpiewał Młodzieżowy Chór Mariawicki oraz grała orkiestra parafialna dęta ze Strykowa (woj. łódzkie).

Miejsce Mocy

Na początku kazania bp M. Karol wspomniał wszystkich biskupów naczelnych i siostry przełożone Kościoła mariawickiego, w tym i abp. M. Michała Kowalskiego i s. arcykapłankę M. Izabelę Wiłucką, którzy od rozłamu w 1935 roku kierowali oddzielnym Kościołem Katolickim Mariawitów (Felicjanów). Bp Babi zaznaczył, że wzniesiony staraniami wszystkich mariawitów klasztor jest miejscem, w którym wszyscy mogli doświadczać miłości osób zamieszkujących to Miejsce. – Jezus uchylił cząstkę nieba na ziemi i zmiłował się nad światem. Ci, którzy tu przychodzili, otrzymywali moc, aby podbić cały świat – mówił bp Babi.

Duchowny przypomniał również, że w 1907 roku w kaplicy sióstr mariawitek odprawiono pierwszą mszę w języku polskim. Dodał, że także mariawici przyczynili się do odzyskania niepodległości, walcząc ramię w ramię z innymi Polakami. – Działania niepodległościowe wspierała Wielka Polka, św. Maria Franciszka, która mówiła, że ratunek dla Polski może być tylko jeden: Bóg. Ludzkie wysiłki się nie zdadzą na nic, jeśli nie będą miały oparcia w Bogu (…) Wzywam mariawitów i wszystkich ludzi do modlitwy o pokój i miłosierdzie dla całego świata i poszanowanie prawa w naszej Ojczyźnie. Dzieło Wielkiego Miłosierdzia nie jest przeznaczone tylko dla mariawitów, ale dla wszystkich Polaków i chrześcijan. Nie możemy się lękać i poddawać słabościom. Głośmy miłosierdzie – podkreślił Biskup Naczelny.

Pod koniec liturgii ze słowami pozdrowienia zwrócił się bp M. Andrzej Le Bec, który w imieniu prowincji francuskiej dziękował za przyjęcie, łączność wiary i kapłańskie wsparcie dla Kościoła we Francji.

Po liturgii odbył się świąteczny festyn przygotowany przez wiernych z całej Polski. Dochód ze sprzedaży posiłków i pamiątek przeznaczony był na dalsze prace remontowe Świątyni.

O godz. 15:00 rozpoczęły się nieszpory, które poprowadził kapł. M. Jan Opala z Parafii Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim. Nieszpory były transmitowane na żywo przez ekumenizm.pl na Facebooku – ich część liturgiczną można zobaczyć poniżej.

Kazanie wygłosił bp M. Bernard Kubicki, zastępca Biskupa Naczelnego, a słowa pozdrowienia przekazał ks. dr Grzegorz Giemza, prosząc o wsparcie pracy PRE, dotyczącej m.in. pomocy na rzecz uchodźców.

Uroczystości zakończyły się wieczorną adoracją Przenajświętszego Sakramentu.


Retransmisja nabożeństwa jubileuszowego zarejestrowanego w Świątyni w Płocku 15 sierpnia br. odbędzie się w środę 29 sierpnia w TVP2 o godzinie 14.00.


galeria