Konsekracje biskupie w Kościele Katolickim Mariawitów

0

W liście pasterskim przełożonych Kościoła Katolickiego Mariawitów ogłoszonym na Boże Narodzenie w Roku Jubileuszowym 2021 r. poinformowano o wyświęceniu nowych biskupek i biskupa. List odczytano podczas pasterek w miejscach modlitwy Kościoła mariawickiego nurtu felicjanowskiego. Niedawne konsekracje biskupie były pierwszymi od 1993 roku w tym Kościele.


Decyzję o konsekracji biskupek i biskupa spośród kapłaństwa ludowego podjęła zgodnie ze statutem Rada Przełożonych. Konsekracja odbyła się 11 listopada 2021 r. w Grzmiącej.

Nowymi biskupkami zostały siostry kapłanki Patrycja Rosiak oraz Iwona Pietrasiak, a biskupem Paweł Sobczak. Nowo konsekrowani od dawna zaangażowani są w życie duchowe i liturgiczne Kościoła mariawickiego.

Zarówno s. bp Patrycja, jak i br. bp Paweł od dawna byli odpowiedzialni za służbę liturgiczną w Parafii w Grzmiącej w czasie choroby i krótko po śmierci zmarłej w 2020 r. wieloletniej proboszczki s. M. Almy Białkowskiej. Z kolei s. bp Iwona związana jest z Parafią w Felicjanowie.

Konsekracji dokonały siostra przełożona bp M. Beatrycze Szulgowicz (kustodia płocka) oraz bp. M. Rafaela Woińska (kustodia warszawska).

Nowo konsekrowani będą kontynuować służbę w dotychczasowych miejscach, a o ewentualnych zmianach natury administracyjnej zdecyduje kolejna Kapituła Generalna, która odbędzie się po Święcie Zesłania Ducha Świętego 2022 r.

Kościół mariawicki konsekruje kobiety na biskupów już od 1929 roku. Kwestia święceń kobiet na kapłanki i biskupki nie była powodem rozłamu w 1935 roku i jeszcze przez parę lat Kościół Starokatolicki Mariawitów święcił je do momentu uchwały synodu, zgodnie z którą sprawowanie liturgii mszalnej było możliwe jedynie wewnątrz zgromadzenia sióstr. Decyzja ta miała charakter administracyjny, a nie doktrynalny. Jeszcze po II wojnie światowej w parafiach płockich siostry kapłanki pełniły pomocniczą służbę liturgiczną (np. udzielanie Komunii Św., ostatniego namaszczenia). Kościół ten zaprzestał święceń kobiet, ale nigdy nie stwierdził nieważności święceń otrzymanych przez siostry. W latach 50. XX w. pojawił się wniosek sióstr o powrócenie pełni praw, wynikających z otrzymanych święceń, jednak Rada Kościoła odrzuciła tę prośbę. Za przywróceniem kapłaństwa kobiet opowiadał się bp. M. Jakub Próchniewski (Biskup Naczelny w latach 1945-53).

W tym roku Kościół Katolicki Mariawitów obchodzi dwie szczególne rocznice 100-lecie Ofiary (Śmierci) Mateczki św. M. Marii Franciszki, a także 150. rocznicę urodzin św. br. abpa M. Michała Kowalskiego – wspólnota płocka wspomina jedynie Śmierć Mateczki.

Jesteśmy niewielką społecznością kościelną, ale posiadamy z łaski Bożej ofiarowany nam przez Najświętszą Mateczkę i Br. Arcybiskupa Michała największy Skarb – prawdziwą obecność Boga Utajonego, a także wiele nowych i niezmiernie ważnych prawd objawionych o Bogu, o Trójcy Przenajświętszej. Trzeba wierzyć prorokom i całemu Pismu św., wszystkim mężom i niewiastom, przez których Bóg działał i nas nauczał, i odwracając się od grzesznych pożądań trzymać się pięknej mariawickiej drogi Eucharystycznej. Odprawiajmy Adorację Przenajświętszego Sakramentu – napisali przełożeni Kościoła.


galeria