Mariawickich problemów z prz(e/y)szłością ciąg dalszy

7

Zebrana 30 czerwca br. w Płocku Kapituła Generalna Kapłanów Kościoła Starokatolickiego Mariawitów nie przyniosła spodziewanego rozwiązania konfliktu dotyczącego ewentualnego powrotu tego Kościoła do Unii Utrechckiej, a także rozpoczęcia dialogu wewnątrzkościelnego, celem możliwie najszybszego zwołania Synodu Kościoła, pierwszego od 1937 roku.

Kapituła nie zdążyła zrealizować całego porządku obrad w związku z ogromną polaryzacją zdań wśród kapłanów na temat przystąpienia tego Kościoła do Unii Utrechckiej. Spór miał i wciąż ma charakter doktrynalny. O sprawie szeroko informowaliśmy TUTAJ, a następnie TUTAJ, jednak przypomnijmy, że 1 kwietnia br. Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński wraz z biskupem łódzko-śląskim M. Włodzimierzem Jaworskim podpisali w Szwajcarii porozumienie, a bp Jabłoński dodatkowo jeszcze Oświadczenie w imieniu wszystkich biskupów, w których to dokumentach mariawici zadeklarowali jednostronnie zmianę doktryny i wprowadzenie poprawek do liturgii.

Krytycy tej decyzji – niektórzy księża, lecz przede wszystkim świeccy – utrzymują, że tylko Synod lub ewentualnie Kapituła Generalna władne są podejmować takie decyzje. Sprawa Unii Utrechckiej, która przez lata dialogu nie była w pełni i rzetelnie informowana o doktrynie mariawickiej, w tym szczególnie o miejscu Objawień św. Marii Franciszki w teologii Kościoła, a także kultu Założycielki, oraz o stosunku samych mariawitów do Unii, okazała się jedynie przejawem głębszego kryzysu zaufania, braku komunikacji oraz przekonania, że sprawy Kościoła powinny znajdować się w gestii kapłanów, a właściwie ich dość wąskiego grona.

W związku z napiętą sytuacją w Kościele wielu wiernych miało nadzieje na nowe otwarcie, którym miał być wybór nowego Biskupa Naczelnego w kontekście kończącej się kadencji bpa Jabłońskiego. Wobec ogromnej różnicy zdań wśród kapłanów kwestia wyboru nowego zwierzchnika nie była dyskutowana i zdecydowano się na tymczasowe zachowanie status quo, przedłużając bp. Jabłońskiemu kadencję o rok. Wbrew ustaleniom poczynionymi przez grupę świeckich z Radą Kościoła 16 czerwca br. nie uwzględniono podczas kapituły kwestii dotyczących naprawy sytuacji w Kościele. Wiele wskazuje na to, że biskupi nie tylko mają problem z uznaniem organizujących się świeckich, ale również z dotrzymywaniem słowa. Warto wspomnieć, że reprezentacji świeckich udało się zebrać podpisy z poparciem ok 15% mariawitów. Podczas kapituły rozważano nawet ukaranie tych duchownych, którzy pozwolili lub dopuścili do zbierania podpisów poparcia dla inicjatywy świeckich w swoich parafiach.

6 lipca br. odbyło się w Mińsku Mazowieckim k/Warszawy spotkanie wiernych, podczas którego uczestnicy wysłuchali referatów, dotyczących udziału wiernych w życiu Kościoła, a także nt. św. Marii Franciszki oraz relacji z wydarzeń od spotkania grupy inicjatywnej z przedstawicielami Rady Kościoła. Omówiono aspekty finansowe członkostwa w Unii Utrechckiej, a także niebezpieczeństwo utraty zwierzchnictwa nad prowincją francuską mariawitów, wobec której czynione są naciski, ażeby przeszła pod jurysdykcję misji starokatolickiej we Francji.

Świeccy ustalili, że w związku z niewypełnieniem ustaleń przez Radę Kościoła podjęte zostaną dalsze działania. Poinformowano wstępnie, że 9 sierpnia  br. ma odbyć się spotkanie przedstawicieli świeckich i Rady Kościoła.

Od wyników spotkania z Radą Kościoła świeccy uzależniają podjęcie kolejnych działań, mających na celu przełamanie kryzysu. Świeccy zastrzegli sobie prawo do przesłania listu do Arcybiskupa Utrechtu oraz wszystkich biskupów Unii Utrechckich z informacją o bieżącej sytuacji w Kościele  W planach jest uruchomienie zamkniętej grupy internetowej lub strony, która byłaby odpowiedzią na embargo informacyjne i niechęć do dialogu ze strony władz Kościoła. Co więcej wierni domagają się udziału swoich przedstawicieli w Kapitule Generalnej i nie wykluczają zorganizowanie stanowiska informacyjnego podczas zbliżającego się święta Wniebowzięcia NMP, kiedy to mariawici tłumnie zjeżdżają się do Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku, obchodzącej w tym roku 100. rocznicę konsekracji.

Na obchody jubileuszowe świątyni, której nie udało się wyremontować na wielki jubileusz, zaproszono abpa Utrechtu Jorisa Vercammena, jednak ze wstępnych ustaleń ekumenizm.pl wynika, że arcybiskup miał przyjechać do Płocka wtedy, gdy biskupi mariawiccy porozumieją się ostatecznie ws. akcesu do Unii Utrechckiej. Warto przypomnieć, że to nie Unia Utrechcka zabiegała o powrót mariawitów do Unii, a właśnie biskupi mariawiccy poprosili o przywrócenie ich członkostwa. Skoro wstąpienie podpisane przez część biskupów porozumienie z Unią spotkało się z silną dezaprobatą wiernych i brakiem akceptacji ze strony Kapituły  Generalnej, to nie wiadomo, czy wizyta arcybiskupa w Polsce jest aktualna w sytuacji tak ostrego konfliktu.

Kapłani zdecydowali, że 26 sierpnia br. odbędzie się druga sesja Kapituły Generalnej.

Ekumenizm.pl: „Nie ma takiej potrzeby” – ciąg dalszy zmagań…