Nowe kapłaństwo w epoce Ducha – mariawickie uroczystości w Felicjanowie

0

9 czerwca 2019 r. odbyły się w Felicjanowie główne obchody święta Zesłania Ducha Świętego w Kościele Katolickim Mariawitów. Do klasztoru mariawickiego w Felicjanowie licznie przybyli wierni z różnych stron kraju. Świętowanie było połączone ze wspomnieniem 90. rocznicy konsekracji pierwszych sióstr do kapłaństwa i biskupstwa w Kościele Katolickim Mariawitów.

Po raz pierwszy obydwu świątecznym Mszom Świętym przewodniczyło kapłaństwo ludowe – wpierw kapłanki ludowe, a sumę prowadzili kapłani ludowi. W minionych latach sumie na Zielone Święta przewodniczyły siostry biskupki. Podczas tegorocznych uroczystości obecne były wszystkie siostry kapłanki i kilkadziesiąt kapłanek i kapłanów ludowych.

Po Mszy Świętej naukę wygłosiła s. bp Hanna M. Rafaela Woińska, która skoncentrowała się na wyjątkowej roli Ducha Przenajświętszego w dziejach całego chrześcijaństwa i mariawityzmu, szczególnie poprzez posłannictwo św. Mateczki. – Z chwilą otrzymania Objawienia o Dziele Wielkiego Miłosierdzia ludzkość wstąpiła w trzecią epokę. Trzecie zawarte zostało również Przymierze, w którym zostało ustanowione nowe kapłaństwo, które stało się udziałem całego wiernego Ludu Bożego – przypomniała s. bp M. Rafaela.

Warto podkreślić, że w ostatnich latach – zgodnie z duchowym testamentem św. arcybiskupa M. Michała Kowalskiego – kapłaństwo ludowe w mariawityzmie (nurtu felicjanowskiego) odgrywa coraz większą rolę, co widać nie tylko w tematyce rekolekcji i nauk głoszonych podczas Mszy, ale w praktycznej pracy duszpasterskiej. Stąd też właśnie kapłaństwo ludowe, w którym większość stanowią kobiety – przejęło gros odpowiedzialności liturgicznej w Kościele wspomagając i dopełniając służbę kapłaństwa hierarchicznego. Kapłaństwo ludowe posługuje we wszystkich parafiach Kościoła Katolickiego Mariawitów i w diasporze, a święto Zesłania Ducha Świętego w sposób szczególny wyraża misję nowego kapłaństwa w ujęciu mariawickim nurtu felicjanowskiego.

Po Mszy odbyła się procesja z Przenajświętszym Sakramentem, podczas której śpiewano hymn „Ciebie Boga”.

Mariawici z różnych Parafii – w tym głownie młodzież – zaprezentowali program artystyczny, a na koniec s. M. Rafaela omówiła zeszłoroczne wydarzenia związane z upamiętnieniem męczeństwa Brata Arcybiskupa Michała.

>> Ekumenizm.pl: Głosimy piękno Eucharystii – rozmowa o kapłaństwie ludowym w mariawityzmie


galeria