Nowy zwierzchnik szwajcarskich starokatolików

1

Ks. Harald Rein z Zurychu został wybrany na nowego biskupa Chrześcijańsko-Katolickiego (Starokatolickiego) Kościoła Szwajcarii. Zastąpi on dotychczasowego zwierzchnika Kościoła, bp Fritza-René Müllera, który przechodzi w stan spoczynku. Konsekracja nowego biskupa odbędzie się 12 września br.

Wyboru dokonał 12 czerwca Synod Narodowy Kościoła, który obradował w miejscowości Olsen. Biskup-elekt jest pochodzenia Niemcem i dopiero osiem lat temu uzyskał szwajcarskie obywatelstwo. Studiował teologię ewangelicką i starokatolicką w Bochum, Marburgu, Bonn oraz w Bern. W 1982 roku przyjął święcenia kapłańskie i pełnił urząd proboszcza w Obermumpf-Wallbach oraz od 1993 roku w Zurychu.

Po wyborze biskup-elekt podkreślił, że chce przede wszystkim poświęcić się służbie na rzecz umacniania obecności Kościoła starokatolickiego w Szwajcarii. – Kościół jest miejscem, w którym stykają się niebo i ziemia – powiedział ks. Rein.

Kościół Chrześcijańsko-Katolicki w Szwajcarii ma ok. 15 tysięcy wiernych i jest członkiem Unii Utrechtckiej.

foto: christkath.ch