PNCC przejmuje jurysdykcję nad wspólnotą z Modlińskiej

45

Skonfliktowana z Kościołem Polskokatolickim wspólnota Tomasza Rybki z ulicy Modlińskiej w Warszawie przeszła pod jurysdykcję Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie.

Dekret w tej sprawie podpisał 13 stycznia br. zwierzchnik północnoamerykańskiej wspólnoty bp Anthony A. Mikovsky, który wyznaczył jednocześnie ordynariusza diecezji kanadyjskiej, bpa Sylwestra Bigaja, na biskupa zwierzchnika dla PNKK w Polsce, jak od niedawna nazywa się wspólnota ks. Rybki.