Tylko 14% katolików w Kanadzie uczęszcza na msze

5

Biskup rzymskokatolickiej diecezji Londyn w prowincji Ontario Ronald Fabro uważa, że diecezja potrzebuje strategicznych zmian w obliczu gwałtownego spadku uczestnictwa w praktykach religijnych, mniejszej liczby księży oraz nowych sposobów komunikacji.

Z 450 tysięcy katolików diecezji regularnie uczestniczy w mszach niedzielnych zaledwie 14%. W ciągu ostatnich trzech lat ubyło regularnie praktykujących o następne 3,5%. Trend spadkowy zauważyć też można na przyjmowaniu sakramentów – małżeństwa, chrztu, I Komunii i bierzmowania. Największy spadek dotyczy małżeństw. W 2009 roku zawarto w diecezji 967 małżeństw. 35 lat wcześniej zawierano około 2800 małżeństw rocznie.