Wspólnota z Modlińskiej ma biskupa

183

Wspólnota byłej parafii Kościoła polskokatolickiego przy ul. Modlińskiej w Warszawie, funkcjonującej pod nazwą Polski Narodowy Kościół Katolicki w RP, stawia na samodzielność. Jeden z księży wspólnoty – ks. Jerzy Rybka – przyjął 15 września br. święcenia biskupie w Nitrze na Słowacji. Tym samym – wbrew pojawiającym się od jakiegoś czasu sygnałom – nie dojdzie do pojednania między Kościołem Polskokatolickim a Modlińską, jak popularnie nazywana jest wspólnota bp. Jerzego Rybki i jego syna, ks. Tomasza Rybki.

Bp Jerzy Rybka był wiernym Kościoła rzymskokatolickiego. W latach 70. XX wieku konwertował do Kościoła Polskokatolickiego, gdzie przyjął święcenia kapłańskie. W latach 90. popadł w ostry konflikt z bp. Wiktorem Wysoczańskim, zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego – ks. Rybka kwestionował publicznie ważność sakry biskupiej ks. bp. Wysoczańskiego, który uzyskał pełne poparcie Konferencji Biskupów Unii Utrechckiej.

Wspólnota na ul. Modlińskiej przez dłuższy czas lawirowała między różnymi jurysdykcjami kościelnymi, o czym informowaliśmy na stronach ekumenizm.pl. Kontakty z Polskim Narodowym Kościołem Katolickim w USA, mateczniku Kościoła Polskokatolickiego, stworzyły nadzieje, na wbicie klina między PNKK w USA a Kościołem Polskokatolickim. Gdy działania mianowanego przez PNKK administratora, bp Sylwestra Bigaja zaczęły przybierać znamiona samowoli, PNKK pozbawił bp. Bigaja urzędu i ekskomunikował. Bp Bigaj i jego kanadyjska wspólnota nie uznały tej decyzji. W międzyczasie od wspólnoty na Modlińskiej oddzieliła się grupa, w tym diakoni, sympatyzująca z bp. Bigajem zorganizowana w tzw. Seniorat Misyjny lub „PNKK Reformowany”.

W sierpniu br. odbył się synod PNKK w RP, który wybrał ks. Jerzego Rybkę biskupem. Kilka miesięcy wcześniej ks. Jerzy Rybka w pojednawczym liście do bp. Wiktora Wysoczańskiego zapewniał o woli pojednania z Kościołem Polskokatolickim, jednak stało się inaczej. Konsekracja na „biskupa misyjnego” odbyła się w Kościele Starokatolickim Słowacji, należącym do założonej w 2003 roku Światowej Rady Narodowych Kościołów Katolickich, która – mimo szumnej nazwy – gromadzi garstkę niezależnych wspólnot o charakterze starokatolickim powstałych albo w wyniku sprzeciwu wobec funkcjonowania Unii Utrechckiej lub na skutek multiplikowanych schizm w różnych wspólnotach starokatolickich.

Konsekracji bp. Jerzego Rybki dokonał abp Augustin Bacinsky, zwierzchnik Słowackiego Kościoła Starokatolickiego – były ksiądz rzymskokatolicki, następnie kapłan Starokatolickiego Kościoła w Czechosłowacji, a później zwierzchnik słowackich starokatolików, którzy zerwali jedność z czeskimi współwyznawcami należącymi do Unii Utrechckiej wokół konfliktu Unii z Polskim Narodowym Kościołem Katolickim w USA i Kanadzie. Współkonsekratorami ks. Jerzego Rybki byli arcybiskup António José da Costa Raposo z Apostolsko-Episkopalnego Kościoła Portugalii i jednocześnie szef Światowej Rady Narodowych Kościołów Katolickich (ŚRNKK), oraz bp Leonard Beg, proboszcz parafii starokatolickiej w Chorwacji.

Wyświęcenie ks. Jerzego Rybki na biskupa sprawia, że zagmatwany krajobraz polskich wspólnot odwołujących się do tradycji starokatolickich staje się jeszcze ciekawszy i egzotyczny. Informacje o codziennym życiu tych wspólnot rzadko jednak przedostają się na zewnątrz – m.in. dlatego, że nowe wydarzenia, koalicje i porozumienia podejmowane są w gronie duchownych, często będących Kościołem dla samych siebie bez wiernych lub świadczących outsourcingowe usługi kapłańskie niezorientowanym wiernym Kościoła rzymskokatolickiego.

Obecnie na polskiej scenie religijnej, poza tradycyjnymi Kościołami członkowskimi Polskiej Rady Ekumenicznej Kościołem Starokatolickim Mariawitów i Kościołem Polskokatolickim – działają inne wspólnoty, nie będące z nimi w łączności, a prowadzące od kilku lat swoją działalność: Kościół Starokatolicki (bp Kordzik), Reformowany Kościół Katolicki (jurysdykcja zagraniczna), Zjednoczony Kościół Chrześcijański (wspólnota Szymona Niemca), Polski Narodowy Kościół Katolicki (bp Rybka) oraz Seniorat Misyjny PNKK (bp Bigaj, ks. Rosiek).

: : Ekumenizm.pl: Konflikt u narodowców – za oceanem i w Polsce