Współodkupicielka (Co-Redemptrix) pomoże ewangelizacji i ekumenizmowi?

50

Formalne uznanie Marii za Współodkupicielkę (Co-Redemptrix) Chrystusem byłoby pomocne dla dzieła ewangelizacji w Azji, a także dla dialogu międzyreligijnego – uważa dwóch azjatyckich hierarchów. Abp Ramon Arguelles z Filipin oraz abp Malayappan Chinnappa z Indii byli jednymi z głównych mówców podczas rzymskiego kongresu, który był poświęcony piątemu dogmatowi maryjnemu – informuje amerykański serwis CNS.

Spotkanie, które odbyło się w Święto Zwiastowania Marii Pannie (25 marca), zostało zorganizowane przez miesięcznik Inside the Vatican. Abp Chinnappa powtórzył argumentacje zwolenników ogłoszenia piątego dogmatu maryjnego, iż definicja taka pomogłaby dialogi ekumenicznemu, gdyż wyjaśniłaby podrzędną i służebną rolę Marii wobec Jezusa. Hierarcha wyraził również opinię, że dogmat o Współodkupicielce uzdrowiłby również ewangelizację.

Debaty nt. ogłoszenia nowego dogmatu maryjnego prowadzone są w Kościele rzymskokatolickim od dawna. Pomysł popiera kilkunastu biskupów na świecie, a także międzynarodowa inicjatywa Vox Populi Mariae Mediatrici, która powołuje się na świadectwa świętych oraz innych ludzi ważnych w historii Kościoła, w tym na dwóch Polaków: św. Maksymiliana Kolbe’go oraz Jana Pawła II. Na stronie organizacji znajduje się również petycja do papieża Benedykta XVI z prośbą o ogłoszenie piątego dogmatu maryjnego.

Ekumenicznego entuzjazmu zwolenników piątego dogmatu maryjnego nie podzielają inne wyznania chrześcijańskie, należące do tradycji prawosławnej, anglikańskiej, protestanckiej i starokatolickiej.


>> Ekumenizm.pl: Coredemptrix – piąty dogmat maryjny bliżej?

>> Ekumenizm.pl: Nadzieja na piąty dogmat maryjny