Zielone Świątki w Felicjanowie

0

W święto Zesłania Ducha Świętego (31 maja) odbyły się uroczystości świąteczne w Klasztorze Sióstr Mariawitek w Felicjanowie, duchowym centrum Kościoła Katolickiego Mariawitów.


Ze względu na ograniczenia związane z obowiązującymi rozporządzeniami epidemicznymi, świąteczna suma odbyła się przed budynkiem klasztornym, gdzie ustawiono ołtarz polowy i przeniesiono Przenajświętszy Sakrament z kaplicy na tron ołtarza.

Poranną mszę w Kaplicy pw. Przenajświętszego Sakramentu prowadzili kapłani ludowi, a uroczystej sumie przewodniczyła siostra biskupka M. Rafaela Woińska z Warszawy w asyście kapłanek ludowych.

W nauce (kazaniu) s. M. Rafaela omówiła zbawcze wydarzenie Pięćdziesiątnicy, nawiązując do wydarzeń zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu, a także przywołując świadków historii Kościoła, zwracając szczególną uwagę na posłannictwo mariawityzmu:

Pan Bóg działa na adoracji Przenajświętszego Sakramentu niezależnie od naszej dyspozycji i samopoczucia. Ważne jest po prostu same trwanie przy Nim w pełnej miłości relacji. Dla Boga niekoniecznie ważna jest forma, jaką przybiera nasza modlitwa, ale poświęcony Mu czas oraz wierne trwanie przy Nim – mówiła s. M. Rafaela.

W obchodach Zesłania Ducha Świętego uczestniczyli wierni Kościoła Katolickiego Mariawitów z różnych parafii, ale również młodzież z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, która już dzień wcześniej pomagała w przygotowaniu uroczystości.

Po sumie refleksją na tematy duchowości i kryzysu związanego z koronawirusem podzieliła się s. M. Rafaela. Odbył się również krótki program artystyczny oraz tradycyjna agapa w tzw. „okrąglaku”.

Staraniem Siostry Przełożonej bp Damiany M. Beatrycze Szulgowicz Kościół Katolicki Mariawitów wydał reprint publikacji mariawickiej z 1928 r. zatytułowanej „Wieczory Mesyaniczne”. Ukazała się limitowana seria w ilości 100 ponumerowanych egzemplarzy.


galeria