Gdy zielonoświątkowcy przechodzą na katolicyzm w obrządku bizantyjskim

0

Bardzo często słyszymy o wspólnotach katolickich przechodzących do wyznań protestanckich nurtu zielonoświątkowego, szczególnie w Ameryce Południowej, jednak gdzieniegdzie ruch ten odbywa się także w drugą stronę, a czasami nawet w zaskakującej oprawie. W Wielkanoc grupa zielonoświątkowców z Kościoła Zborów Bożych (Assembly of God), włączając byłego pastora i jego żonę, przeszła na katolicyzm w obrządku bizantyjsko-rusińskim.

Jak informuje katolicki portal francismary, grupa zielonoświątkowców z Arizony postanowiła konwertować na katolicyzm. Przeżywający duchowy kryzys i rozczarowani „zmieniającymi się wiatrami doktryny oraz kaprysami i presją kościelnego marketingu” zielonoświątkowcy zainteresowali się katolicyzmem. Impuls dał pastor Joshua Mangels. Podczas cotygodniowych spotkań studyjnych zajmował się z grupą zborowników tekstami Ojców Kościoła, w tym szczególnie pismami poświęconymi sakramentom.

We wrześniu 2016 roku złożył urząd pastora i oznajmił zborowi, że zamierza przejść na katolicyzm. Wprawdzie decyzja o konwersji zapadła, jednak nie było jeszcze konkretnego pomysłu, gdzie miałaby ona nastąpić. Zazwyczaj protestanci różnych wyznań, deklarujący chęć przejścia na katolicyzm uczestniczą w kursach organizowanych przez parafie i diecezję obrządku łacińskiego, a czasem przez katolickie ruchy religijne. Za poradą znajomego były pastor skontaktował się z duchownym bizantyjsko-rusińskiej parafii, będącej częścią Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-rusińskiego. Po okresie przygotowania zielonoświątkowcy zostali przyjęci do Kościoła w parafii św. Melanii w Tucson przez emerytowanego ordynariusza eparchii Phoenix, bp. Geralda Dino.

Kościół ten należy do rodziny katolickich Kościołów wschodnich i odwołuje się do dziedzictwa św. św. Cyryla i Metodego. Rusini byli prawosławnymi, którzy na w XVII wieku zaakceptowali uniatyzm – przyjęli nauczanie Rzymu zachowując bizantyjską liturgię. Istnienie tej wspólnoty było wielokrotnie zagrożone, głównie z przyczyn politycznych, jednak zawsze się odradzał. Obecnie Kościół bizantyjsko-rusiński działa na terenie Ukrainy, Czech i Ameryki Północnej.

W USA konwersje grup protestantów na rzymski katolicyzm czy prawosławie nie są rzadkością, podobnie jak przejścia z tradycyjnych Kościołów katolickich na wyznania protestanckie. Ogromne zainteresowanie wywołała masowa konwersja ok. 2000 ewangelikalnych chrześcijan do Antiocheńskiego Kościoła Prawosławnego w latach 80. XX wieku, o czym informowaliśmy w naszym serwisie.

>> Ekumenizm.pl: Ewangelikalni i katolicy konwertują na prawosławie

>> Ekumenizm.pl: Katolicy nadal tracą na rzecz ewangelikalnych

galeria