Zmarł biskup Jerzy Szotmiller

31 lipca 2011r. w wieku 78 lat, zmarł w Częstochowie, bp em. Jerzy Szotmiller – administrator diecezji krakowsko-częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP, proboszcz parafii katedralnej Matki Boskiej Królowej Apostołów w Częstochowie.

Jerzy Szotmiller został wyświęcony na kapłana 24 lutego 1961 r. Od października 1975 r. do listopada 1976 r. duszpasterzował w diecezji brazylijskiej Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. 29 lipca 1979 r. w katedrze św. Ducha w Warszawie został konsekrowany na biskupa. W latach 1979 – 1986 pełnił funkcję sufragana diecezji warszawskiej z siedzibą w Częstochowie. 9 czerwca 1986 roku został wprowadzony w urząd ordynariusza diecezji krakowsko-częstochowskiej, którą piastował do momentu śmierci. 29 lipca 2009 roku w kościele – pomniku Biskupa Franciszka Hodura w Libiążu – obchodził 30-lecie święceń biskupich.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!