Konferencja Synodalna Kościoła Zielonoświątkowego

0

W dniach 27-29 września 2018 roku odbywa się w siedzibie Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie Konferencja Synodalna połączona z Sesją Synodu Kościoła Zielonoświątkowego. Podczas obrad powróci temat ordynacji kobiet oraz współpracy duchownych z komunistycznymi służbami.

Na piątek 28 września przewidziano dyskusję i głosowanie nad zmianami w prawie wewnętrznym oraz odwołania od decyzji dyscyplinarnej władz wyznania.

W ubiegłym roku grupa duchownych zgłosiła wniosek o dopuszczenie kobiet do służb pastorskiej w Kościele. W tym roku kwestia ta ma być dyskutowana, ale już poza sesją Synodu, czyli żadne ostateczne decyzje w tej sprawie nie zapadną. Aktualnie, pośród wspólnot zielonoświątkowych w Polsce kobiety do służby pastorskiej ordynuje Kościół Boży w Polsce oraz Kościół Boży w Chrystusie w RP.

29 września odbędzie się dyskusja nad kierunkami rozwoju Kościoła oraz prezentacja badań archiwów Instytutu Pamięci Narodowej (IPN).

W marcu br. nasz portal opublikował artykuł pastora Adama Ciućki, „Kościół pod nadzorem bezpieki”, w którym oprócz opisu inwigilacji i rozpracowywania duchownych ujawniliśmy fakt współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL kilku czołowych działaczy kościelnych. Efektem tej publikacji są badania archiwów IPN przez Kościół zielonoświątkowy. Dr Leszek Jańczuk przedstawi wyniki swojej kwerendy, dotyczącej współpracy duchownych zielonoświątkowych ze służbami PRL.

Gościem specjalnym konferencji synodalnej będzie Prezbiter Naczelny Zborów Bożych (Assemblies of God) z Kanady, pastor David Wells, który jest również członkiem Światowego Zarządu Assemblies of God.