Metodyści publikują liturgię dla małżeństw LGBT

0

30 czerwca Kościół Metodystyczny w Wielkiej Brytanii przyjął ogromną większością głosów rezolucję umożliwiającą udzielanie ślubów parom jednopłciowym. Pierwszy ślub odbędzie się jesienią br. i to według opublikowanej na tę okoliczność liturgii ślubnej. Teksty liturgiczne mówią m. in. o tym, że nikt nie powinien zawierać związku lekkomyślnie lub egoistycznie, gdyż małżeństwo zakłada wzajemne oddanie się całym sercem dwóch osób.


Liturgia zakłada używanie odpowiednich zaimków osobowych, jak i pojęć „żona” / „mąż”. Wskazówki liturgiczne obejmują także sytuację, w której para homoseksualna zawarła już ślub cywilny i zwraca się do Kościoła o pobłogosławienie małżeństwa już zawartego.

W metodystycznych budynkach kościelnych, użytkowanych także przez inne Kościoły wymagana jest pisemna zgoda drugiego Kościoła na przeprowadzanie ślubów osób tej samej płci. Władze Kościoła Metodystycznego opracowały infografikę dla parafii, która ma ułatwić proces podejmowania decyzji o dopuszczeniu błogosławienia par jednopłciowych, w tym także rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, w których nie ma wyraźnej większości w danej parafii dla akceptacji/odrzucenia błogosławienia małżeństw homoseksualnych.

Lokalne wspólnoty mają pozostawać w dialogu i nauczyć się żyć z przeciwstawnymi opiniami.

Kościół Metodystyczny w Wielkiej Brytanii jest matecznikiem światowego metodyzmu. Do Kościoła należy ok. 170 tys. wiernych.

Więcej o czerwcowej decyzji metodystów tutaj.