Metodyści będą błogosławić pary jednopłciowe

0

Kościół Metodystyczny w Wielkiej Brytanii przyjął ogromną większością głosów zmianę prawa kościelnego, umożliwiającą błogosławienie małżeństw i związków jednopłciowych. 256 głosów było „za”, a jedynie 45 „przeciw”. Ponadto Konferencja, będąca najwyższym organem władzy w tradycji metodystycznej, wybrała pierwszą w historii czarnoskórą duchowną na prezydentkę Konferencji Kościoła i wprowadziła zmiany w kwestii sprawowania Wieczerzy Pańskiej.


Kościół Metodystyczny w Wielkiej Brytanii jest czwartym wyznaniem chrześcijańskim w tym kraju i zarazem pierwszym spośród dużych denominacji, który zdecydował się na otwarcie kościelnych ceremonii ślubnych dla par homoseksualnych.

Po ogłoszeniu decyzji Konferencji na sali obrad w Birmingham oraz przed ekranami (ze względu na obostrzenia pandemiczne synod odbywał się w trybie hybrydowym) rozległy się okrzyki radości. Zwolennicy zmian podkreślali, że dyskusja na temat rozumienia małżeństwa i stosunku do homoseksualizmu trwa od ponad 40 lat, a najnowsza decyzja Konferencji jest jej owocem. Wcześniej 29 spośród 30 lokalnych okręgów kościelnych opowiedziało się za zmianami.

Przedstawiciel konserwatystów w Konferencji, ks. dr David Hull, kierujący organizacją Methodist Evangelicals Together (pol. Metodystyczni Ewangelikałowie Razem) skonkludował, że jest to smutny dzień dla metodyzmu, nie wykluczając jednocześnie, że może dojść do wystąpień z Kościoła. Podczas Konferencji wyraźnie podkreślono, że żaden duchowny nie może być zmuszony do błogosławienia związków jednopłciowych, a osoby, które nie zgadzają się z decyzją Konferencji, nie powinny w żaden sposób być „wypychane” z Kościoła.

Decyzja Konferencji w Wielkiej Brytanii – matecznika metodyzmu – pokazuje toczące się od dekad napięcia w światowym metodyzmie, o których informowaliśmy na ekumenizm.pl.

W Kościele Anglii, z którego wyodrębnił się metodyzm, sprawa wciąż jest dyskutowana i opór części hierarchii oraz członków Synodu wciąż jest spory, choć pojawiają się głosy coraz większej ilości liderów kościelnych o konieczności wprowadzenia zmian. Zaapelował o to ostatnio biskup Liverpoolu Paul Bayes.

Jednocześnie Konferencja zdecydowała, że pod auspicjami Kościoła metodystycznego ani w jego pomieszczeniach nie można prowadzić tzw. ‘terapii reparatywnej (konwersyjnej)’ wobec osób LGBT+. Temat ten jest obecnie intensywnie dyskutowany w społeczeństwie oraz Kościołach w związku z rządowymi pracami zmierzającymi do zakazania ‘terapii konwersyjnej’.


Nowa prezydentka

Zanim jednak Konferencja przystąpiła do głosowania nad najbardziej medialną sprawą, dokonała wyboru nowej prezydentki Konferencji Kościoła, która przez najbliższy rok, będzie odpowiedzialna za kierowanie bieżącymi sprawami Kościoła. Została nią superintendentka z London-Wembley ks. Sonia Hicks, która jest pierwszą w historii brytyjskiego metodyzmu czarnoskórą prezydentką Konferencji Kościoła.

W świecie, w którym ludzie są wykluczani z powodu swojego pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, płci czy po prostu, tak jak ja, byli wychowani na osiedlu komunalnym, jesteśmy wezwani, aby pokazywać Bożą miłość wobec wszystkich ludzi. Jest to powołanie, z którym chrześcijanie zawsze się zmagali. Możemy i powinniśmy się bardziej starać, aby urzeczywistniać Bożą miłość w Brytyjskim Kościele Metodystycznym, przełamując systemową dyskryminację – powiedziała ks. Hicks.

Komunia online

Konferencja zniosła ponadto zakaz sprawowania Wieczerzy Pańskiej poprzez łącza internetowe. Dotychczas metodyści – podobnie jak anglikanie i rzymscy katolicy – sprzeciwiali się Komunii online, ale decyzją Konferencji (217:65) zakaz ten został zniesiony.

Nabożeństwa komunijne mają być sprawowane w czasie rzeczywistym. Nie mogą być uprzednio nagrywane i odtwarzane. Istnieje także zachęta, aby po transmisji na żywo nabożeństwa były usuwane z sieci. Podczas dyskusji podkreślano, że pandemia covid-19 ukazała potrzebę hybrydowego modelu Kościoła, aby w ten sposób dotrzeć z Ewangelią do jak najszerszego grona osób.


>> Materiały audiowizualne z Konferencji Metodystycznej 2021 w Birmingham